อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

รมว.กษ.สั่งกรมการข้าวให้ความรู้ชาวนารักษาพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย

"กฤษฏา"ยันผลวิจัยข้าวหอมมะลิไทยยังมีลักษณะทางพันธุกรรมคงเดิม แต่การจัดการแปลงที่ไม่เหมาะสมและการเก็บเกี่ยวส่งผลถึงคุณภาพและความหอมน้อยลง สั่งกรมการข้าวให้ความรู้ชาวนา พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.17 น.

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการที่ได้สั่งการให้กรมการข้าวตรวจสอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยว่า ที่ปัจจุบันพบว่า ความหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์นั้นลดลง กรมการข้าวได้รายงานผลวิจัยว่า พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เมล็ดพันธุ์แท้จากกรมการข้าวไม่พบว่า มีความแปรปรวนของลักษณะสรีระและทางพันธุกรรม ยังมีความหอมเหมือนเดิมไม่น้อยลง ปัญหาความหอมของข้าวที่ลดลง จากงานวิจัยข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือพบว่า เกิดจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการในแปลงนา และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์พื้นเมืองที่ปรับตัวได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ต้นสูง ฟางข้าวอ่อนล้มได้ง่าย ดังนั้น จึงเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ในช่วงข้าวออกดอกซึ่งเป็นระยะที่ข้าวสะสมแป้งต้องไม่ให้น้ำขังแปลง จึงจะเกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างสารหอมระเหยทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีความหอมมาก อีกทั้งในช่วงข้าวสะสมแป้งเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็น หากปีใดมีอากาศเย็นยาวนานจะทำให้สารหอมระเหยในข้าวจะคงอยู่ในเมล็ดข้าวได้มากกว่าปีที่มีอากาศร้อน 

นอกจากนี้ขบวนการผลิตข้าวในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากในอดีตหลายด้าน โดยเฉพาะการนำเครื่องเกี่ยวนวดมาใช้มากขึ้น ทำให้ข้าวที่เกี่ยวได้มีความชื้นสูงกว่าการเกี่ยวด้วยมือและตากให้แห้งก่อนสีดังสมัยก่อน โดยข้าวที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวดจะต้องนำไปลดความชื้นอย่างถูกต้องและรวดเร็วจึงจะทำให้คุณภาพที่ดีได้มาตรฐาน ซึ่งในกระบวนการอบลดความชื้นนั้น หากทำไม่เหมาะสมมีแนวโน้มทำให้ความหอมน้อยลงไปจากขบวนการผลิตข้าวแบบดั้งเดิม ดังนั้นจึงสั่งการให้กรมการข้าวนำความรู้และเทคโนโลยีการเหล่านี้ไปถ่ายทอดแก่ชาวนาเพื่อให้สามารถผลิตข้าวหอมมะลิที่มีความหอมซึ่งเป็นเสน่ห์ ถูกใจผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ทางด้านนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า ข้าวหอมมะลิไทยที่มีชื่อเสียงในการส่งออกมากที่สุด คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 รองลงมาคือ กข15.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 45