อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

บอร์ดหมอสะเทือนเผ่นหนียกชุด!! ทั้งสพฉ.-สรพ.-สวรส.

“ปิยะสกล” แจง สรรหา 4 กก.สปสช.เรียบร้อย แต่ยังมึน บอร์ด ด้านสาธารณสุข ยื่นหนังสือลาออกอีกเพียบ ด้าน “หมอจิรุตม์” แจงเหตุทิ้งบอร์ดสรพ. ไม่ค้านตรวจสอบทรัพย์สิน แต่ไม่เห็นด้วยต้องเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะ จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.40 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทำให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตำแหน่งจำนวน 4 คน คือ 1.นพ.พินิจ หิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ทางเลือก 2.นางชุมศรี พจนปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง 3.นายสมใจ โตศุกลวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และ 4.นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ล่าสุดมีรายงานว่า ยื่นใบลาออกเพิ่มอีก 2 คน ได้แก่ 1.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำหนังสือขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. และ 2.กรรมการสัดส่วนจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งมี 2 คนสลับกันเข้าประชุม คือ ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม และ รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการสภาเภสัชกรรม ซึ่งเหตุผลของการลาออกของผู้แทนสภาเภสัชกรรม เนื่องจากกรรมการสภาเภสัชกรรมจะหมดวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ จึงขอลาออกและมีผลเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้กรรมการ สปสช.ลาออกรวมแล้ว 6 คน

ล่าสุด วันนี้(3 ธ.ค.) ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) มีการพิจารณาวาระเดียวคือการสรรหากรรมการแทนกรรมการ 4  คนที่ลาออกไป โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธาน บอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ผลการสรรหาที่ประชุมมีมติให้ 1.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข เป็นกรรมการสปสช.สัดส่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อ กรรมการ สปสช.สัดส่วนด้านแพทย์ทางเลือก 3. นางดวงตา ตัณโช กรรมการ สปสช. สัดส่วนด้านการเงินการคลัง และ 4.นางสมศรี วัฒนไพศาล กรรมการสัดส่วนด้านกฎหมาย ส่วนที่ พล.ต.อ.อัศวิน ลาออกนั้นก็ได้มีการหารือกันแล้วโดยได้ส่ง พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกทม. มาแทน ส่วนสภาการเภสัชกรรม ก็ส่ง ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณมาแทน

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีรายงานว่ากรมการในบอร์ดสุขภาพอื่นๆ ลาออกอีกจำนวนมาก ทั้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ. และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ทราบเบื้องต้นว่า มีการลาออก แต่ยังไม่เห็นหนังสือรายงานเข้ามาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คิดว่า ทุกคนกำลังรอทาง ป.ป.ช. อยู่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประกาศอย่างไร ว่าจะให้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่ คาดว่าน่าจะชัดเจนภายในเดือนนี้  ซึ่งถ้าใครยังลังเลอยู่ขอให้รอความชัดเจนตรงนี้ก่อน

เมื่อถามว่าล่าสุดเหมือนบอร์ดสรพ.จะลาออกยกชุด นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นรายงานเข้ามา แต่ก็ขอย้ำเช่นเดิมว่า อยากให้รอความชัดเจนของทาง ป.ป.ช.ก่อน แน่นอนว่า กรรมการแต่ละท่านอาจมีความคิดและความตั้งใจอยู่แล้ว แต่ในเมื่อยังมีเวลาก็อยากให้รอ

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี  ผอ.สรพ. กล่าวว่า บอร์ด สรพ.มีกรรมการทรงคุณวุฒิทั้งหมด 8 คน ล่าสุดเมื่อปลาย พ.ย.ได้ยื่นขอลาออก 3 คน คือ 1.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั่งเป็นประธานบอร์ด สรพ. 2. น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้ต้องให้บอร์ดที่เหลืออีก 5 คน ทำการสรรหากรรมการใหม่ 3 คน แต่จากการที่ นพ.สุรเชษฐ์  ซึ่งเป็นประธานบอร์ดนั้นลาออกทำให้ต้องตั้งกรรมการ 1 ใน 5 คนมาเป็นรักษาการแทนไปก่อน แต่เบื้องต้นคาดว่าไม่กระทบกับการทำงานมากนักแต่มีผลทำให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ล่าช้าลง เพราะบอร์ดชุดนี้ ก็เพิ่งทำการแต่งตั้ง ส่วนเรื่องการพิจารณาโบนัสเจ้าหน้าที่นั้นส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ กรรมการที่เหลือสามารถพิจารณาได้ เบื้องต้นได้ส่งหนังสือรายงานไปให้รมว.สาธารณสุข ทราบแล้ว

นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตนตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากบอร์ดสรพ. เนื่องจากโดยหลักการตนไม่ได้คัดค้านการยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพราะถือเป็นการป้องกันการทุจริตได้ แต่คิดว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ควรมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะการเปิดเผยอาจเป็นการกระทบต่อบุคคลที่สามหรือไม่ ที่สำคัญ ตนมองว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและมีการเปิดเผย กับการที่ตนมานั่งทำงานเป็นบอร์ดให้ สรพ.  ซึ่งเป็นองค์การมหาชน งบประมาณไม่ได้มากมาย และการตัดสินใจพิจารณาเรื่องต่างๆ ก็เป็นองค์คณะ ไม่ใช่รายบุคคล จึงมองว่า ต้องถึงขนาดเปิดเผยทรัพย์สินต่อสาธารณะเลยหรือ ซึ่งตนก็ไม่ใช่มาทำงานการเมือง   อย่างไรก็ตาม เมื่อยื่นหนังสือขอลาออกไปแล้วก็คงต้องอยู่ที่รัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. กล่าวว่า เท่าที่ทราบขณะนี้บอร์ดของสวรส.มีการยื่นความประสงค์ว่าจะยื่นเรื่องลาออกจำนวน 2 คน แต่ก็ยังไม่มีการยื่นหนังสือมาอย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่ายังรอความชัดเจนจากป.ป.ช.ก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่าบอร์ด สพฉ. เองก็มีการยื่นหนังสือลาออกและมีผลในทางปฏิบัติแล้ว 3 คน เบื้องต้นคือ นายสุเทพ ณัฐกานต์กนก ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ส่วนอีก 2 คนยังไม่ยืนยันคือ นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และ นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ขณะที่บอร์ด สวรส. มีผู้แสดงความประสงค์ แต่ยังไม่ยื่นหนังสือ 2 คน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    29%
  • ไม่เห็นด้วย
    71%

บอกต่อ : 158