อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

งัดม.44!!กก.สภามหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

"บิ๊กตู่"ใช้ม.44 ยกเลิกกก.สภามหาวิทยาลัย-บอร์ดกองทุน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.06 น.

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 21/2561 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้มาตรา 44 ยกเลิกผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยตามมาตรา 120 พ.ศ.2561 ที่กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานป.ป.ช.เร่งดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ .2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งนี้เสนอต่อคณะกรรมการป.ป.ช.เพื่อประกาศใช้ต่อไป.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    9%
  • ไม่เห็นด้วย
    91%

บอกต่อ : 484