อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

ปภ. เผย "นครศรีฯ-สุราษฎร์ธานี-ตรัง" อ่วมน้ำท่วม

ปภ. เผย “นครศรีธรรมราช -สุราษฎร์ธานี-ตรัง” ยังอ่วมน้ำท่วม พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 12.03 น.

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 ธ.ค. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง และตรัง รวม 43 อำเภอ 264 ตำบล 1,922 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 211,583 ครัวเรือน 612,307 คน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และตรัง รวม 9 อำเภอ 85 ตำบล 714 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 85,984 ครัวเรือน 249,223 คน ผู้เสียชีวิต 6 ราย 

นายชยพล กล่าวต่อว่า จ.นครศรีธรรมราช ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 7 อำเภอ 75 ตำบล 657 หมู่บ้าน 105 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 83,504 ครัวเรือน 224,211 คน ได้แก่ อ.เฉลิมพระเกียรติ เชียรใหญ่ หัวไทร ชะอวด ปากพนัง สิชล และอ.เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.10 – 0.50 เมตร   ส่วนที่จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ลุ่มต่ำในอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,500 ครัวเรือน 1,860 คน ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.10 – 0.20 เมตร  ขณะที่จ.ตรัง ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอเมืองตรัง รวม 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 980 ครัวเรือน 3,152 คน ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.10 เมตร  ทั้งนี้ ปภ. โดยศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับจังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึง ได้การดูแลชีวิตความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ ได้กำชับจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%