อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

"บิ๊กกบ"ส่งกำลังพลทัพไทย 261 นายไปเซาท์ซูดานรักษาสันติภาพ

เผยทหารพร้อมทั้งร่างกาย-จิตใจ กำชับผู้บังคับบัญชาดูแลใกล้ชิด หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง พร้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในหลวง ร.9 เผยแพร่ เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 17.53 น.

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานพิธีส่งกำลังพลของกองทัพไทยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 261นาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน โดยมีกำหนดออกเดินทางในวันที่ 23 ธ.ค. เวลา 01.05 น. โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสหประชาชาติจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย และเดินทางต่อโดยสายการบิน Ethiopian Airlines ไปยังสนามบินจูบา สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ทั้งนี้กองทัพไทย ได้ส่งกำลังพลส่วนล่วงหน้า จำนวน 12 นาย และยุทโธปกรณ์ จำนวน 12 ตู้คอนเทนเนอร์ จากท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดระยอง ไปยังสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย-เซาท์ซูดานครั้งนี้ เป็นการเข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในครั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2560 ซึ่งภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย-เซาท์ซูดานเป็นการซ่อม ฟื้นฟู และก่อสร้างทางสายหลัก และสายรองในพื้นที่รับผิดชอบเมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ถือเป็นการส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกในการรักษาสันติภาพ นอกจากนี้กองทัพไทยยังได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานอีกด้วยพล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า การที่ประเทศไทยโดยกองทัพไทยได้ส่งกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจฯเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญในระดับชาติในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจการช่วยในพื้นที่มีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจต่อประเทศ และกองทัพ ทั้งนี้กำลังพลกองร้อยทหารช่างทุกนายคือผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบจากสหประชาชาติ รวมทั้งมีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสภาพแวดล้อมที่มีความยากลำบาก ขอให้ภูมิใจว่าท่านเป็นผู้แทนของกองทัพไทยในต่างแดน จงปฏิบัติหน้าที่ให้สมเกียรติ รักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิของประเทศและของกองทัพในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง และมีภัยอันตรายพล.อ.พรพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ในส่วนของครอบครัวและญาติมิตร ขอให้มั่นใจว่าบุคคลในครอบครัวจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดีจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้นขอชื่นชมในความเสียสละและขอเป็นกำลังใจให้กำลังพลทุกนาย ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งของกองทัพไทยในครั้งนี้ สำหรับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่นั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาพื้นที่ เช่นเดียวกับประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9

พล.อ.พรพิพัฒน์ ยังกล่าวยอมรับว่า สาธารณรัฐเซาท์ซูดานมีระยะทางห่างจากประเทศไทยพอสมควร ทำให้มีความยากลำบากในการส่งกำลังบำรุง รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติการเป็นทะเลทราย และสถานการณ์ในประเทศของเขาอาจจะยังมีความขัดแย้งอยู่ แต่ภารกิจของเราที่ไปในครั้งนี้เป็นภารกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่กรณีด้านความขัดแย้ง ดังนั้นเรื่องผลกระทบด้านความปลอดภัยคิดว่าคงไม่เป็นประเด็นที่ต้องกังวล ตนได้กำชับให้กำลังพลทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้าไปสู่สถานการณ์ที่คู่ขัดแย้งมีประเด็น เพราะอาจส่งผลกระทบความปลอดภัยของกำลังพลได้ด้านพ.ท.บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน กล่าวว่า กองร้อยเฉพาะกิจทหารช่างชุดนี้จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐเซาท์ซูดานเป็นเวลา 1ปี ถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยทดลองส่งกำลังไปปฏิบัติภารกิจเป็นเวลานาน เนื่องจากไทยและสาธารณรัฐเซาท์ซูดานมีระยะทางห่างกันถึง 10,000 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางนาน ซึ่งภารกิจหลักของกองร้อยเฉพาะกิจทหารช่างชุดนี้คือทางสหประชาชาติหรือยูเอ็นมอบหมายให้คือการซ่อมแซมปรับปรุงถนนในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานที่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง รวมถึงการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในค่ายทหารของสหประชาชาติด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกำลังครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับประเทศไทย เพราะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่จะสามารถจัดกำลังกองร้องเฉพาะกิจทหารช่างได้ เนื่องจากเรามีเครื่องมือและกำลังพลที่มีขีดความสามารถ สิ่งสำคัญกองร้อยฯและกำลังพลทุกนายจะดำรงเกียรติวินัย และเกียรติภูมิของกองทัพไทย ความเป็นทหารไทย และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนสาธารณรัฐเซาท์ซูดานด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น