อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายขับรถช่วงปีใหม่ลดอุบัติเหตุ

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ     พุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 11.17 น.

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่าสัปดาห์นี้เป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ในระหว่างสิ้นปี2561 – ต้นปี2562 คาดว่า จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำบุญ    และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกเส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัย ปภ. ขอแนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ ดังนี้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงก่อนขับรถทางไกลควรนอนหลับอย่างน้อย วันละ 7 – 8 ชั่วโมง ติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน ไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน เพราะจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนสะสม หากขับรถจะทำให้หลับใน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ หลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการง่วงนอน โดยไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย

รวมถึงหลีกเลี่ยง   การเดินทางในเวลากลางคืน เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการการพักผ่อน ทำให้เสี่ยงต่อการหลับใน ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยหยุดพักรถทุก 2 ชั่วโมง หรือทุกระยะทาง 150 – 200 กิโลเมตร จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการหลับใน หากเดินทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทาง เพื่อผลัดเปลี่ยนกันขับรถ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ ไม่ขับรถตามลำพัง พร้อมนำยาติดตัวไปด้วยเสมอ ทั้งนี้การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเข้าปีใหม่ ทั้งนี้หากประสบหรือพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15