อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ชาวยางเฮ!ตีปี๊บ"ถนนยางพารา"ก.พ.นี้ทั่วประเทศ

เกษตรกรสวนยาง เฮ กฤษฏา ตีปี๊บโครงการถนนยางพารา ได้ทำจริงเดือนก.พ.นี้พร้อมกันทั่วประเทศ หลังกล่อมอปท.ทั่วประเทศ 77 จว.เดินหน้าเต็มที่ 7.5 หมื่นกม.ส่งผลราคากระเตื้องขึ้นร้อยละ3.85 ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.16 น.

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และปลัดอบจ. 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม รับทราบหลักการและสร้างความเข้าใจในเรื่องสเปกและราคากลาง เพื่อเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Para Soil Cement) สำหรับงานถนนท้องถิ่น ซึ่งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทได้นำคู่มือการก่อสร้าง การออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formolar) มามอบให้ โดยนายกฤษฏา และกยท.ได้ตอบข้อสงสัยทุกประเด็น 

พร้อมกันนี้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ในการสร้างถนนยางพารา  ให้ทุกท้องถิ่นเร่งรัดนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐให้มากขึ้น รักษาเสถียรภาพราคาตามเป้าหมายเพิ่มการใช้ยางในประเทศ 30% ลดการพึ่งการส่งออกได้ เกษตรกรสวนยางมีรายได้ยั่งยืน

นายกฤษฏา กล่าวว่าหน่วยงานที่เชิญมาร่วมประชุมวันนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จะมีระยะทางรวม 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท รวมทั้งเตรียมเสนอแผนการใช้ยางพาราอื่น ๆ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเห็นชอบ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ นำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

นายกฤษฎา กล่าวว่า กยท. รายงานข้อมูลล่าสุดว่า มีอบจ. หลายจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้ว ทั้งนี้การสร้างถนนสัญจรในชุมชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนการจัดสรรงบประมาณสร้างถนนขึ้นกับแต่ละอบจ. ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาอบจ. ก่อน ที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางปี 2561 (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) เพื่อสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐนั้น กระทรวงกลาโหมดำเนินการสร้างถนนชุมชนต่างๆ แล้วใน 30 จังหวัด สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างถนนและคันคลองชลประทานใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม เพชรบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี รวมระยะทาง 125.56 กิโลเมตร โดยคาดว่า จากการประชุมชี้แจงครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสมตามเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้หาแนวทางเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารามีความทนทานกว่าถนนดินลูกรังบดอัดแน่นซึ่งทำกันอยู่เดิมถึง 3 ปี

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่ากยท. กล่าวว่า อบจ. หลายจังหวัดได้ส่งประเด็นข้อสงสัยเข้ามาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในการประชุมวันนี้ได้แก่ วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำยางสด คุณสมบัติของวัสดุผสมได้แก่ ลูกรัง สารลดแรงตึงผิวที่ใช้ผสมน้ำยางสด เครื่องจักรกลที่ต้องใช้สำหรับก่อสร้าง อัตราส่วนผสมแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างไร ต้องซื้อน้ำยางสดจากที่ใด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง รวมถึงการทดสอบมาตรฐานของถนนที่ก่อสร้างแล้ว ก่อนจะตรวจรับ ซึ่งในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงทุกคำถาม เพื่อให้อบจ. ทั่วประเทศดำเนินการก่อสร้างได้เร็วที่สุด 

ล่าสุดกยท. ได้รายงานการปรับตัวของราคายางพารา ซึ่งกระเตื้องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2561 อยู่ที่กิโลกรัมละ 43.84 บาท ส่วนราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ (10 ม.ค.) อยู่ที่ กิโลกรัมละ 45.53 บาท เพิ่มขึ้น 1.69 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.85

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46