อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ชาวยางเฮ!ตีปี๊บ"ถนนยางพารา"ก.พ.นี้ทั่วประเทศ

เกษตรกรสวนยาง เฮ กฤษฏา ตีปี๊บโครงการถนนยางพารา ได้ทำจริงเดือนก.พ.นี้พร้อมกันทั่วประเทศ หลังกล่อมอปท.ทั่วประเทศ 77 จว.เดินหน้าเต็มที่ 7.5 หมื่นกม.ส่งผลราคากระเตื้องขึ้นร้อยละ3.85 ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.16 น.

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และปลัดอบจ. 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม รับทราบหลักการและสร้างความเข้าใจในเรื่องสเปกและราคากลาง เพื่อเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างในโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (Para Soil Cement) สำหรับงานถนนท้องถิ่น ซึ่งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทได้นำคู่มือการก่อสร้าง การออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formolar) มามอบให้ โดยนายกฤษฏา และกยท.ได้ตอบข้อสงสัยทุกประเด็น 

พร้อมกันนี้เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาชี้แนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ในการสร้างถนนยางพารา  ให้ทุกท้องถิ่นเร่งรัดนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐให้มากขึ้น รักษาเสถียรภาพราคาตามเป้าหมายเพิ่มการใช้ยางในประเทศ 30% ลดการพึ่งการส่งออกได้ เกษตรกรสวนยางมีรายได้ยั่งยืน

นายกฤษฏา กล่าวว่าหน่วยงานที่เชิญมาร่วมประชุมวันนี้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จะมีระยะทางรวม 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท รวมทั้งเตรียมเสนอแผนการใช้ยางพาราอื่น ๆ ให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเห็นชอบ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ นำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที

นายกฤษฎา กล่าวว่า กยท. รายงานข้อมูลล่าสุดว่า มีอบจ. หลายจังหวัดเริ่มดำเนินการแล้ว ทั้งนี้การสร้างถนนสัญจรในชุมชนเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนการจัดสรรงบประมาณสร้างถนนขึ้นกับแต่ละอบจ. ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาอบจ. ก่อน ที่ผ่านมาตามที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางปี 2561 (โครงการไทยนิยมยั่งยืน) เพื่อสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐนั้น กระทรวงกลาโหมดำเนินการสร้างถนนชุมชนต่างๆ แล้วใน 30 จังหวัด สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น กรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างถนนและคันคลองชลประทานใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย สกลนคร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี นครพนม เพชรบุรี นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ และปราจีนบุรี รวมระยะทาง 125.56 กิโลเมตร โดยคาดว่า จากการประชุมชี้แจงครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสมตามเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้หาแนวทางเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ โดยถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารามีความทนทานกว่าถนนดินลูกรังบดอัดแน่นซึ่งทำกันอยู่เดิมถึง 3 ปี

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่ากยท. กล่าวว่า อบจ. หลายจังหวัดได้ส่งประเด็นข้อสงสัยเข้ามาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในการประชุมวันนี้ได้แก่ วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำยางสด คุณสมบัติของวัสดุผสมได้แก่ ลูกรัง สารลดแรงตึงผิวที่ใช้ผสมน้ำยางสด เครื่องจักรกลที่ต้องใช้สำหรับก่อสร้าง อัตราส่วนผสมแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างไร ต้องซื้อน้ำยางสดจากที่ใด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง รวมถึงการทดสอบมาตรฐานของถนนที่ก่อสร้างแล้ว ก่อนจะตรวจรับ ซึ่งในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงทุกคำถาม เพื่อให้อบจ. ทั่วประเทศดำเนินการก่อสร้างได้เร็วที่สุด 

ล่าสุดกยท. ได้รายงานการปรับตัวของราคายางพารา ซึ่งกระเตื้องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2561 อยู่ที่กิโลกรัมละ 43.84 บาท ส่วนราคาปิดตลาดเมื่อวานนี้ (10 ม.ค.) อยู่ที่ กิโลกรัมละ 45.53 บาท เพิ่มขึ้น 1.69 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.85

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 51