อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

"สมคิด" มอบสัญชาติไทยให้ "น้องเกื้อ" เป็นของขวัญวันเด็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม.มอบสัญชาติไทยให้กับ “น้องเกื้อ” เป็นของขวัญวันเด็ก ด้านอธิบดี ดย.ระบุ “น้องเกื้อ” อยู่ในการดูแลของกรม ดย.มานานกว่า 10 ปีแล้ว มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 16.48 น.


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 11 ม.ค.ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินการรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้าให้แก่เด็กเพื่อประกอบการขอสถานะบุคคลและสัญชาติไทยให้แก่เด็ก ตามมาตรา 7 ทวี วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2559ดร.สมคิด กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับสถานะสัญชาติไทยแก่น้องเกื้อ อายุ 18 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี โดยน้องเกื้อได้อยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน นานกว่า 10 ปี และน้องเกื้อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมีสัญชาติไทยตามประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายดังกล่าว และน้องเกื้อมีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านกีฬาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาบาสเกตบอล นักฟุตซอล และด้านดนตรี เป็นมือเบสวงดนตรีของโรงเรียนและเป็นวงโยธวาทิตของโรงเรียน“กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อให้ได้สิทธิความเป็นพลเมืองไทย เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และวันเด็กแห่งชาติให้กับน้องเกื้อ ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ และมีความพยายามที่จะช่วยเหลือเด็กในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้เด็กได้รับสถานะสัญชาติไทย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสไร้สถานะบุคคล ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองไทย ตามหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กต่อไป” ดร.สมคิด กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30