อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

อนค.ใจป้ำรับวันเด็ก เปิดนโยบายอัดฉีดเยาวชนเดือนละ2พัน

"อนาคตใหม่"เปิดนโยบายเพื่อเยาวชนชูเงินอุดหนุนเดือนละ2,000 ปรับลดอายุบรรลุนิติภาวะ- สมัคร ส.ส.เหลือ 18 ปี พร้อมเลิกเกผณฑ์ทหาร เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 13.46 น.

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยแนวนโยบายเพื่อเยาวชน ผ่านเฟชบุ๊กพรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party โดยระบุว่า แนวนโยบายพรรคอนาคตใหม่เพื่อเยาวชน รับวันเด็กแห่งชาติที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักเรื่องสิทธิเด็กให้มากยิ่งขึ้น พรรคอนาคตใหม่รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ข้อสรุปเป็นแนวนโยบาย 4 ข้อที่ตกผลึกมาจากกระบวนการมีส่วนร่วม คือ 1. เสริมสร้างการศึกษา ปรับหลักสูตรแกนกลางให้บางลง ลดท่องจำ เพิ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ พรรคอนาคตใหม่ส่งเสริมให้เด็กมีทางเลือกอื่น และมีกิจกรรมนอกห้องเรียน รวมทั้งสื่อเพื่อเสริมทักษะชีวิตมากขึ้น เมื่อใช้เวลาในห้องเรียนลดลง เด็กสามารถใช้เวลาฝึกทักษะ และทำกิจกรรมอื่นเพิ่ม เช่น ทักษะผู้ประกอบการและวิชาชีพ การเขียนโค้ด เขียนโปรแปรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์และจิตอาสา รวมถึงการเข้าถึงกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น2. เงินอุดหนุนเยาวชนเดือนละ 2,000 บาท เพื่อขยายโอกาส เติมเต็มความฝันและจุดเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับครอบครัวของเยาวชน ทำให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น ขณะที่เยาวชนซึ่งตัดสินใจไม่เรียนต่อ เงินเดือนนี้ จะเปิดทางเลือกให้รับเป็นก้อน ปีละ 24,000 บาทเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจ โดยรัฐบาลมีหลักสูตรอบรมความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจให้ด้วย3. เพิ่มสิทธิให้เยาวชนกำหนดชีวิตของตัวเองและสังคม โดยผลักดันให้ลดอายุบรรลุนิติภาวะจาก 20 ปี ลงมาเป็น 18 ปี เพื่อให้เมื่อเรียนจบ ม.6 ไปแล้ว เยาวชนสามารถเริ่มประกอบธุรกิจและทำธุรกรรมของตนเองได้ นอกจากนี้ พรรคอนาคตใหม่ต้องการให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น จึงเสนอให้ เยาวชนอายุ 18 ปี สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ได้ และ 4. ยกเลิกเกณฑ์ทหาร โดย เยาวชนอายุระหว่าง 20-26 ปี ไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารอีกต่อไป อนาคตใหม่จะใช้ระบบสมัครใจในการคัดเลือกพลทหารแทน เพื่อให้เยาวชนสามารถเลือกทางเดินชีวิตเองได้อย่างอิสระ.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    38%
  • ไม่เห็นด้วย
    63%

บอกต่อ : 14