อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เสียงปชช.ส่วนใหญ่มองปมเลื่อนลต.ไม่คุ้มค่า

'สวนดุสิตโพล' ชี้ประชาชนมองเลื่อนลต.ได้ไม่คุ้มเสีย หวั่นกระทบเศรษฐกิจ-การเมือง นำสู่ความขดแย้ง อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 13.27 น.

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวการเลื่อนวันเลือกตั้งที่อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. 2562 ตามเดิม ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่หากจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้ง กกต. จะต้องจัดการให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2561 ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดนั้น ล่าสุดจากการสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,029 คน ระหว่าง 8-12 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ31.50 ระบุว่า ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง ร้อยละ 23.32 ระบุว่า กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน ร้อยละ 20.11 ระบุว่า ส่งผลกระทบกับรัฐบาลและกกต. มีกระแสข่าวในทางลบ ร้อยละ 17.96 ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา มีนัยยะแอบแฝง ร้อยละ15.68 ระบุว่า ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องมีการเลือกตั้ง

เมื่อถามถึง ข้อดีของการเลื่อนเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ48.45 ระบุว่า ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น ร้อยละ 29.19 กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม ร้อยละ27.95 ระบุว่า ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น ส่วนข้อเสีย พบว่า ร้อยละ49.17ระบุว่า จะทำให้ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ร้อยละ44.97 ระบุว่า ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา และร้อยละ30.70 มองว่าเกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วประชาชน ร้อยละ 63.75 มองว่าการเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง ส่วนร้อยละ 36.25 มองว่า คุ้มค่า เพราะมีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    20%
  • ไม่เห็นด้วย
    80%

บอกต่อ : 11