อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

'สมเด็จพระสังฆราช'ประทาน1ล้านบาทช่วยผู้ประสบภัย'ปาบึก'

'สมเด็จพระสังฆราช'ประทานเงิน 1 ล้านบาทแก่รัฐบาล ช่วยผู้ประสบภัยพายุ"ปาบึก" อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 17.13 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เวลา 08.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาล เฝ้ากราบสักการะ พร้อมรับประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ"ปาบึก" ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29