อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งขึ้นป้ายคณะนิติศาสตร์ มช.

' กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง 'ขึ้นป้ายหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกกต.รัฐบาลอย่าเลื่อนเลือกตั้ง อังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.13 น.

เมื่อวันที่ 15ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่ 14 ม.ค. ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มนักศึกษาของมหาลัยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง กว่า 100 คนได้มารวมตัวกัน เพื่ออ่านแถลงการณ์ การแสดงจุดยื่นต่อกรณีอาจเลื่อนการเลือกตั้งสส. โดยมีใจความว่านับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราชฏรมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.62 บัญญัติให้การเลือกตั้งสส. ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาต่อสาธารณชนในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ ว่าจะมกีารจัดการเลือกตั้งสส. ในวันที่ 24 ก.พ.61 ทว่าต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ว่าอาจมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งสส.สโสมรนักศึกษาคณะนิติศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรเพื่อนักศึกษาได้พิจารณาแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพลเมืองในราชณาจักรไทย ซึ่งนักศึกษาก็ถือว่าได้เป็นพลเมืองที่ได้รับสิทธิ์การเลือกตั้งตามกฏหมาย ความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้งหรือการเลื่อนออกไปนั้น ย่อมกระทบต่อสิทธิของนักศึกษาโดยตรง ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามเดิมที่ได้ประกาศไว้คือวันที่ 24 ก.พ.62 สุดท้ายนี้ทางสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิและเสรีภาพขอประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 19