อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ฝนหลวงฯบินบ่ายนี้ ใช้แผนเลี้ยงเมฆให้อ้วนมาที่ตกกทม.

ฝนหลวง มีลุ้นวันนี้ จ่อขึ้นบินช่วงบ่ายช่วยคนกรุงบรรเทาฝุ่นพิษ ชี้ระดับความชื้นเกิน70 ส่วนค่ายกตัวมวลอากาศดีกว่าวานนี้ เตรียมแผนเลี้ยงเมฆธรรมชาติ ให้อ้วนปล่อยไหลมาตกกรุงเทพ อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 13.58 น.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล  จากหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจ.ระยองในวันที่6 ว่าปรากฏว่าความชื้นสัมพัทธ์ ที่ส่งผลต่อพัฒนาตัวของเมฆ ระดับ 70% ซี่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเป็นไปได้ในเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่หนึ่งคือการก่อเมฆ แต่อย่างไรก็ตามจะพิจารณาความชื้นสัมพัทธ์ตัวเดียวไม่ได้ ต้องดูค่าดัชนีการยกตัวมวลอาอากศ ที่เหมาะสมอยู่ระดับลบ2 เป็นต้นไป ที่จะต้องมีดัชนีตัวนี้ชี้วัดนี้จึงขึ้นบินได้ แต่ขณะนี้ค่าดัชนีมวลออกมาเป็นบวกถึง 2.9 โดยดีกว่าเมื่อวานที่ค่ายกตัว 5.1 และเราได้ติดตามติดตามอากาศทั้งวัน พบว่าจากที่ค่าดัชนีมวลอากาศ5.1 ทำให้การพัฒนาตัวก่อเมฆเป็นไปได้น้อยมาก พบว่ามีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นเล็กน้อย ก็สลายตัว ไม่พัฒนาเป็นก้อนเมฆในแนวดิ่งได้

"วันนี้จะต้องติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หวังว่าแสงแดดมาช่วย จะทำให้ค่าดัชนีการยกตัวมวลอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ฝนหลวงมีโอกาสขึ้นบินได้จะปฏิบัติการทันที เพราะมีความพร้อมทั้งเครื่องบิน นักบิน นักวิทยาศาสตร์ สารฝนหลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทมากปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ลุล่วง พร้อมกันนี้ตนได้วางแผนเบื้องต้น ถ้าพบกรณีมีเมฆตามธรรมชาติเกิดขึ้นเข้าเงื่อนไขจะใช้ขั้นตอนที่สอง ขึ้นบินไปเลี้ยงเมฆให้อ้วน มีประสิทธิภาพการยกตัวในอากาศ เพิ่มโอกาสเกิดฝน ให้ไหลมาตกกรุงเทพ อีกกรณีถ้าไม่มีเมฆธรรมชาติ ตรวจสภาพเข้าเงื่อนไข จะเริ่มขึ้นบินก่อกวน ซี่งสามารถตัดสินใจ ขึ้นปฏิบัติการได้เพราะมีความพร้อมตลอดเวลา รอเพียงสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขเท่านั้น วันนี้จึงเป็นอีกวันที่พวกเราฝนหลวงจะ พนายามต่อสู้ เพื่อปฏิบัติการทำฝนมาช่วย กรุงเทพฯคลี่คลายปัญหาฝุ่นละอองให้ได้ผล"นายสุรสีห์ กล่าว

อธิบดีกรมฝนหลวงฯกล่าวว่าระหว่างนี้ติดต่ออาสาสมัครฝนหลวง เป็นจิตอาสา ภาคตะวันออกและ ภาคกลาง ถ่ายรูปสภาพเมฆ ส่งมาให้ฝนหลวง ใช้เป็นข้อมูล วิเคาระห์ ต้องขอบคุณจิตอาสาเหล่านี้ด้วย
และช่วงบ่าย จะประเมินสภาพอากาศอย่างทั่วถึงโดยส่งบอลลูน ตรวจสภาพอากาศชั้นบน ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ใช้ฮอลิคอปเตอร์ บินสำรวจ บริเวณจ.ฉะเชิงเทรา จ.นครยายก เป็นจุดที่เรามองมีความสำคัญ กับการก่อเมฆหากพบความเหมาะสมเข้าเงื่อนไขจะดำเนินการเริ่มตั้งปฏิบัติการ ตั้งแต่สร้างเมฆ เลี้ยงเมฆให้อ้วน ไหลมากรุงเทพ ปริมณฑล.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27