อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

กกต.ชี้เปิดนโยบายได้ไม่ต้องแจ้ง พร้อมยกผลงานวิจัยประกอบได้

“กกต.”ตอบข้อซักถาม ภท.ปมนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ชี้ ไม่ต้องแจ้งนโยบายก่อนดำเนินการ ขณะที่นโยบายวงเงิน สามารถใช้ผลงานวิชาการ-งานวิจัย เป็นข้อมูลประกอบ 3 หลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้ อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 12.57 น.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่หนังสือตอบข้อซักถามพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 57 ว่า การกำหนดนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดนั้น พรรคภูมิใจไทยจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งได้หรือไม่ ประกอบด้วย 1. เผยแพร่ร่างนโยบายที่จะใช้ในการโฆษณาหาเสียงทางเว็บไซต์ของพรรคเพื่อให้หัวหน้าสาขาหรือกรรมการสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่พรรคกำหนดแล้วนำความเห็นมาประกอบการพิจารณา 2.จัดส่งร่างนโยบายดังกล่าวให้สาขาพรรคและตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดเพื่อให้ความเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วนำความเห็นมาประกอบการพิจารณา 3.การประชุมเสวนาสาขาพรรคและตัวแทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดเพื่อให้ความเห็น ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าว ทางกกต.ได้ตอบข้อซักถามของพรรคภูมิใจไทย ว่า พรรคจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่สอบถามมาก็ได้

ส่วนประเด็นการกำหนดนโบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน การประกาศโฆษณานั้นอย่างน้อยต้องมีรายการ 1.วงเงินที่ใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ 2.ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3.ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย พรรคภูมิใจไทยได้สอบถามมาว่า นโยบายที่ต้องมีรายการดังกล่าวข้างต้น สามารถศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำหนดขึ้นได้เอง หรือต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลการวิจัยในเรื่องนั้นๆมารับรอง โดยประเด็นนี้ ทางกกต.ได้ตอบข้อซักถามว่า พรรคภูมิใจไทยจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่สอบถามมาก็ได้

ส่วนกรณีพรรคการเมืองไม่ได้จัดทำรายการตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ให้กกต.สั่งให้ดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น พรรคภูมิใจไทย ได้สอบถามว่า กรณีนี้ก่อนทำการโฆษณานโยบายเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคต้องจัดส่งนโยบายดังกล่าวให้กกต.พิจารณาตรวจสอบก่อนหรือไม่ ซึ่งกกต.ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ไม่มีกฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองจะต้องแจ้งนโยบายที่จะใช้ในการประกาศโฆษณาเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งต่อกกต.พิจารณาตรวจสอบก่อนดำเนินการโฆษณา ดังนั้นพรรคภูมิใจไทย สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งต่อกกต.ก่อนดำเนินการ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24