อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

ชง3มาตรการลด'ฝุ่นพิษ' ขรก.งดใช้รถส่วนตัวไปทำงาน

"สธ." คุมฝุ่นพิษกทม. จ่อให้อำนาจผู้ว่าฯกทม.ยุติกิจกรรมก่อมลพิษ หากค่าฝุ่น PM2.5 เอาไม่อยู่ หากค่าฝุ่นพิษเฉลี่ยเกิน 90 มคก./ลบ.ม.ติดต่อกัน 3 วัน อาจห้ามข้าราชการใช้รถส่วนตัวมาทำงาน เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 19.55 น.


เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ภายหลังกล่าวว่า ผลการหารือได้ข้อสรุปใน 3 แนวทางเพื่อนำเสนอต่อ รมว.ทรัพยากรเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป คือ  1.ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เช่น ทาง บก.จร.มีด่านตรวจวัดควันดำ 20 จุดในพื้นที่รอบนอก กทม. จากนี้จะเพิ่มหน่วยเคลื่อนที่อีก 5 หน่วย เพื่อดำเนินการในพื้นที่กทม.ชั้นในและจุดที่ได้รับร้องเรียนในเรื่องค่าฝุ่นละออง ขณะที่กรมการขนส่งทางบก เร่งดำเนินการตรวจรถโดยสาร ขสมก.โดยดำเนินการแล้ว1,500 คัน และเร่งดำเนินการให้ครบโดยเร็ว ขณะที่ในส่วนของกรมฝนหลวง จะเร่งทำฝนหลวงอย่างเข้มข้นในช่วง 7 วันนี้ โดยเพิ่มจุดทำฝนหลวงเป็น 2 จุด คือ จากในพื้นที่ จ.ระยอง เป็น จ.นครสวรรค์ด้วย ซึ่งยืนยันว่าการทำฝนหลวงและฉีดน้ำนั้นช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ เป็นต้น

 2. หากค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เฉลี่ยทั่วทั้งพื้นที่ กทม.เกิน 90 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน ทางอธิบดีกรมอนามัย และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ร่วมประชุมในวันนี้เสนอให้มีมาตรการควบคุมการจราจร และการก่อสร้างที่เข้มข้นขึ้น โดยให้เริ่มจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น อาจจะห้ามข้าราชการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน เพื่อลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนน ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจากแต่ละหน่วยงานด้วย ซึ่งขณะนี้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อยู่ที่ 80 มคก./ลบ.ม. 

3.หากดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ แล้วค่าฝุ่นละอองยังไม่ลดลง จะให้กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งระบุว่าหากเกิดปัญหาที่สร้างความนุแรงและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รมว.สาธารณสุขสามารถออกประกาศดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ กทม.ในการออกประกาศ กทม.เพื่อให้แหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษหยุดกิจกรรมใดๆ ได้ ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจตามประกาศนี้อยู่แล้ว 

อธิบดี คพ. กล่าวอีกว่า สำหรับการเสนอให้ออกประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ กทม. ตามมาตรา 9 พ.ร.บ.ส่งเสริมส่งแวดล้อม 2535 นั้น วันนี้เรามองว่าเราแก้ไขปัญหาตาม 3 ขั้นตอนข้างต้นก่อน ถ้าเราจะประกาศอะไรรุนแรงออกมาเลยนั้นมันต้องคิดถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย หลายอย่างต้องดูว่าถ้าประกาศไปแล้วจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ กทม.ขนาดไหน วันนี้เรากำลังส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ จึงไม่อยากทำอะไรที่รุนแรงเกินไปและสำคัญที่สุดคือเกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง ซึ่งยืนยันว่าเราไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์ของประเทศมากกว่าสุขภาพของประชาชน ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยจากสถานการณ์นี้ยังไม่ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ต้องยึดตามข้อมูลทางวิชาการด้วย.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    23%
  • ไม่เห็นด้วย
    77%

บอกต่อ : 1.51K