อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ยื่นกกต.ระงับชื่อ"ทูลกระหม่อมฯ" จากแคนดิเดตนายกฯ

“ไพบูลย์”ยื่นหนังสือถึงกกต.ระงับชื่อ “ทูลกระหม่อมฯ”ออกจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรค ไทยรักษาชาติ ชี้เข้าข่ายขัดระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฎิรูป ได้เข้ายื่นหนังสือ ต่อประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ  ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17

ทั้งนี้รายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า พรรคไทยรักษาชาติ โดยกรรมการบริหารพรรค มีมติเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยรักษาชาติ และมีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสื่อฯนั้น เห็นว่าแม้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515  แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ทรงเป็นพระราชธิดา พระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ดังนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงเป็นส่วนหนึ่ง ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 บัญญัติไว้

ดังนั้นการที่พรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง ของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ 17 “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง”

ทั้งนี้ในหนังสือดังกล่าวยังระบุ ตอนท้ายว่า ดังนั้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน จึงขอเสนอความเห็นมายังกกต.เพื่อพิจารณาและวินิจฉัย การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่า เข้าข่ายขัดต่อระเบียบกกต.ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าว ขอให้กกต.สั่งให้พรรคไทยรักษาชาติ ระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติบอกต่อ : 119.42K