อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

'บิ๊กอู๋'ติวเข้มคนไทยทำงานเกาหลี แนะกลับมาพัฒนาประเทศ

“บิ๊กอู๋”ติวเข้ม 200 คนไทยบินไกลไปทำงานเกาหลี แนะต้องรู้จักเก็บออม-เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศ จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.48 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน  พบปะให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่คนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี  ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 200 คน โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวง  ตลอดจนกงสุลใหญ่ กงสุลวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ร่วมด้วย  โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานไทยในด้านต่างๆ ก่อนการเดินทาง โดยมีการอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามกฎหมายของเกาหลี ด้านสุขภาพร่างกาย และกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติของสาธารณรัฐเกาหลี  รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะต้องดูแลให้ความคุ้มครอง และเตรียมความพร้อมให้คนงานตั้งแต่ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ขณะทำงานอยู่ในต่างประเทศ และภายหลังกลับจากทำงานในต่างประเทศ เนื่องจากแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่    ทั้งนี้ตนขอแสดงความยินดีกับคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมให้โอวาท

“ทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ดังนั้น ขอให้น้องๆ มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน พัฒนาทักษะด้านแรงงาน ต้องยกระดับเพิ่มศักยภาพของตนเองในทุกๆด้าน ตลอดจนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศไทย”  พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 6,203 คน ทั้งนี้สำหรับปี 2562 นี้ ตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยเทียบเคียงกับสถิติการจัดส่งในปีที่ผ่านมา คือ จำนวน 6,000 คน โดยตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. - 11 ก.พ.2562 มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีแล้ว จำนวน 435 คน โดยในวันนี้เดินทางทั้งหมด จำนวน 200 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศจำนวนมากกว่า 420,000 คน สามารถส่งรายได้กลับประเทศเป็นจำนวนเงิน 126,428 ล้านบาทต่อปี.
 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18