อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"บิ๊กตู่"สั่งดึงเทคโนโลยีแก้รถติด-กำหนดความเร็วรถวิ่งบนทางด่วน

ครม.เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 4 ปี เน้นลดความปลอดภัยทางถนน ลดอันตราย “บิ๊กตู่” สั่งดึงเทคโนโลยีแก้ปัญหารถติด-กำหนดความเร็วรถวิ่งบนทางด่วน อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.32 น.

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564   โดยแผนฉบับนี้จะเน้นความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย  เน้นลดอันตราย การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงประเภทต่างๆสำหรับเป้าหมายของแผนแม่บทฉบับนี้จะใช้อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลการเสียชีวิตของหน่อยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  คือ 1.การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน  มีการเพิ่มขีดความสามารถองค์การบริหารความปลอดภัยทางถนน โดยการจัดทำแผนบูรณาการ การปฏิบัติราชการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับกระทรวง ให้มีระบบข้อมูลอุบัติเหตุระดับชาติและเชิงลึกภายใน 2 ปี  รวมถึงมีการเพิ่มขีดความสามารถในการบรอหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า 2.การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงหลัก ที่ 3.ยุทธศาสตร์ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 และ4.ประชารัฐ เพื่อถนนปลอดภัยโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน นอกจากนั้นยังมียุทธศาสตร์ระยะยาว 20ปีตั้งแต่ปี 2561-2580 ซึ่งเป็นการพัฒนาแผนระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยังยืน

“เรื่องนี้นายกฯสั่งการเพิ่มเติมเน้นเรื่องใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการบริหารเรื่องการจราจร โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่มีการจราจรติดขัด หนาแน่น อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวรับไปทำให้ครบวงจร โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายติดต่อกัน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องมีแผนการจราจรที่ครอบคลุม ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ตนเองรับผิดชอบ โดยต้องมีการประสานระหว่างหน่วยงานและพื้นที่  นายกฯสั่งการอีกว่าจากที่ได้ไปดูงานต่างประเทศจะเห็นว่ามีการจัดแผนงานจราจรในทุกหน่วยงาน จึงให้พิจารณาเรื่องการกำหนดความเร็วของรถบนทางด่วนในแต่ละเวลา เช่น ถ้าเวลารถบนทางด่วนว่างก็อาจเพิ่มลิมิตความเร็วให้สูงขึ้นแต่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละวัน เพื่อลดความหนาแน่นของการจราจร”พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    63%
  • ไม่เห็นด้วย
    38%