อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

คนไทยใน'ออสเตรเลีย' ใช้สิทธิลต.นอกประเทศสูงสุด

"กกต." สรุปยอดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรพบ "ออสเตรเลีย" ยอดสูงสุด พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.35 น.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)​ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 28 ม.ค.–19 ก.พ. 2562 โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกราชอาณาจักร จำนวน 119,184 คน ใน 67 ประเทศ (94 สถานเอกอทูต/สถานกงสุลใหญ่) ซึ่งประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 16,183  คน, ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15,010  คน, สาธารณรัฐประชาชนจีน  จำนวน 10,996  คน, สหราชอาณาจักร จำนวน 7,926  คน, ประเทศญีปุ่น จำนวน  7,758  คน, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 5,748  คน, ประเทศมาเลเซีย จำนวน 5,183  คน, ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4,918  คน, สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน  2,960  คน และสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 2,614  คน ส่วนประเทศที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยที่สุด คือ สาธารณรัฐเซเนกัล จำนวน 10  คน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25