อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

"บิ๊กป๊อก"เข้มก.ม.-7มาตรการลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  

"บิ๊กป๊อก"นั่งหัวโต๊ะ ถกศปถ. เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์  เข้ม ทั้งกฎหมาย - 7 มาตรการ   จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 14.24 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตาม การสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมารวมถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติทางถนน ตลอดจน พิจารณา(ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน การลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สังคมไทย อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

พล.อ. อนุพงษ์  กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากแม้ที่ผ่านมาการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้แต่โดยภาพรวมแล้วสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยยังคงอยู่สูงและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และต้องการเห็นทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญ ซึ่งการประชุมในวันนี้ ศปถ.จะได้มีการถอดบทเรียนและผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา รวมทั้งได้กำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ก.ค.  2561 

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 นี้ ที่ประชุม ศปถ.ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร” โดยจะดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ซึ่ง ศปถ.ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการและประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ งานร่วมกัน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้นตามมาตรการต่างๆ ทั้ง 7 มาตรการ ประกอบด้วย การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ ด้านการบริหารจัดการ  เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ ศปถ.จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ควบคู่กับการเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน

“จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แม้เราจะมีทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริมเพื่อใช้ในการดำเนินงานแล้ว แต่การจะดำเนินงานอย่างไรให้มาตรการดังกล่าวนั้นได้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งหากทำได้ตามมาตรการดังกล่าวที่วางไว้ก็จะสามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนได้ และสิ่งสำคัญที่เราต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือการสร้างการรับรู้ถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจและให้ความเคารพกฎจราจร ซึ่งทุกภาคส่วน จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ในทุกๆ ช่องทาง ทั้งวิทยุกระจายเสียงและหอกระจายข่าวที่มีอยู่ในระดับพื้นที่/ชุมชน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้”พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30