อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"บิ๊กเต่า"ชี้ปัญหาขยะทุกรัฐบาลต้องทำ ไม่ใช่วาระทางการเมือง

ไทยเจ้าภาพประชุม 3Rจัดการขยะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก “บิ๊กเต่า”ชี้ปัญหาขยะไม่ใช่วาระทางการเมือง เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลต้องทำตามข้อตกลงประชาคมโลก ย้ำไทยงดนำเข้าขยะพลาสติกภายในปี 63 ตั้งเป้ารีไซเคิลขยะพลาสติก 100%ใน 10 ปี จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 15.16 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายซึกาสะ  อะกิโมโต้ รมว.สิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น และนายคาซูชิเกะ เอ็นโด ผอ.ศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) ร่วมกันแถลงถึงการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R การจัดการขยะของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้ง 9

โดยพล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางวิชาการที่ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะร่วมกันแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก 3 R คือ Reduce ลดการใช้ Reuse การใช้ซ้ำ และRecycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ความรู้ และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่างๆ ทั้งนี้จะมีการรับรองปฏิญญา 3R (Bangkok 3R Declaration) เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิบัติตามหลักการ 3R โดยการใช้รากฐานของการนำเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างจิตสำนึกของประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการลดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้น 2 ล้านตัน มีการกำจัดอย่างถูกต้อง 5 แสนตัน ซึ่งขณะนี้เรามีแผนจัดการขยะพลาสติกที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและเตรียมนำเสนอต่อ ครม.ให้รับทราบ โดยแผนดังกล่าวจะให้มีการรีไซเคิลขยะ 100 % ภายในปี 2573 และภายในปี 2563 จะยุติการนำเข้าขยะพลาสติกทั้งหมด ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการที่จะทำให้เกิดการรีไซเคิลขยะพลาสติก 100% ในประเทศไทย โดยหลังยกเลิกการนำเข้าขยะพลาสติกจะนำขยะพลาสติกในระบบทั้งหมดของประเทศมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อลดการผลิตพลาสติกใหม่ และกำจัดขยะพลาสติกเก่า เพราะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกจะต้องมีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กัน เรามีความพร้อมและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม คาดว่าจะไปถึงในจุดนั้นได้ไม่เกินอีก 10 ข้างหน้า

รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวอีกว่า เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะไม่ใช่วาระทางการเมือง แต่เป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลจะต้องทำ เพราะมีกรอบของสมาคมโลกได้กำหนดเอาไว้ โดยเฉพาะในกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติภายในปี 2030 หรือพันธกรณีเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เป็นกรอบของประชาคมโลกที่เราจะต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 25