อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

โพลชี้ลุคหล่อ'ลุงตู่'ไม่เวิร์ค ปชช.อยากให้รักษาภาพเดิมๆ

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง”ภาพชุดลุคหล่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”พบประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เวิร์ค แนะให้รักษาภาพลักษณ์เดิมๆเอาไว้ พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.40 น.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาพชุด ลุคหล่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,450 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 5 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 56.0 เคยสนับสนุนรัฐบาล ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.6 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรรักษาภาพเดิม ๆ ตอนเข้ามาเป็นรัฐบาลตอนแรก ๆ มากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 25.4 ระบุ ควรปรับเปลี่ยนมาเป็นภาพชุด ลุคหล่อ เท่ห์ ๆ แบบใหม่ มากกว่า นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.1 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรเป็นหัวหน้า คสช. มากกว่า นักการเมือง ในขณะที่ ร้อยละ 33.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรเป็น นักการเมือง มากกว่า ตามลำดับ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    76%
  • ไม่เห็นด้วย
    24%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.46K