อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ครม.เห็นชอบเพิ่มอัตรา แพทย์-ทันตแพทย์-เภสัชกร

ครม.เห็นชอบเพิ่มอัตรา “แพทย์-ทันตแพทย์-เภสัช” เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 22.14 น.

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.เวลา 18.30 น.พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) วงเงินรวมทั้งสิ้น 424,375,680 บาท/ปี  โดยนายแพทย์ จำนวน 1,308 อัตรา เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ให้มีจำนวนตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ทันตแพทย์ จำนวน 50 อัตรา เพื่อรองรับงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเภสัชกร จำนวน  279 อัตรา เนื่องจาก ที่ผ่านมาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยการยุบเลิกตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตรากำลังตั้งใหม่และมีตำแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าวนำมากำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 24