อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

คพ.ออกตรวจเรือหางยาวนำเที่ยว เจอควันดำสั่งงดวิ่ง30วัน

คพ.ออกตรวจเรือหางยาวนำเที่ยว”คลองดำเนินสะดวก”ปล่อยควันดำหลังชาวบ้านโวย 2 วันเจอควันดำเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 33 ลำ ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน เร่งตรวจครบทั้งหมด 585 ลำภายในสัปดาห์นี้ พุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.55 น.

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่จ.ราชบุรีขอความอนุเคราะห์ คพ. ให้ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในต.ตาหลวง และขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินสะดวก ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเรือโดยสารนักท่องเที่ยวในคลองทองหลางและคลองขุนพิทักษ์ ก่อให้เกิดควันดำ คพ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ตำรวจท่องเที่ยว และฝ่ายปกครอง อ.ดำเนินสะดวก

นายประลอง กล่าวว่า คพ.ได้กำหนดแผนดำเนินการตรวจสอบควันดำจากเรือโดยสารในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก ทั้งหมดจำนวน 585 ลำ ผลการตรวจสอบควันดำจากเรือในวันแรกที่ท่าเรือพิชัย จำนวน 47 ลำ ปรากฏว่าควันดำเกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยควันดำจากเรือต้องไม่เกินร้อยละ 25 มีจำนวน 18 ลำ วันที่สองที่ท่าเรือเล็กสีลม ตรวจวัดควันดำ จำนวน 28 ลำ ควันดำเกินมาตรฐาน จำนวน 15 ลำ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้เจ้าของเรือนำเครื่องยนต์ไปปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีการปล่อยควันดำเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีบทลงโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ตามมาตรา 102 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ คพ.จะดำเนินการตรวจสอบควันดำจากเรือโดยสารในพื้นที่อ.ดำเนินสะดวกให้ครบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21