อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

เตือนห้ามพนันผลเลือกตั้ง โทษหนักคุก5ปี-ปรับสูง1แสน

เตือนไว้ก่อน! ห้ามเล่นพนันผลเลือกตั้งเด็ดขาด โทษหนักจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น.

อีกไม่กี่อึดใจจะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรกในรอบ 8 ปีของประเทศไทย นับจากปี 54 ซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 148 ระบุไว้ว่า ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนด 10 ปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจําคุก ตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    11%
  • ไม่เห็นด้วย
    89%