อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ก.แรงงานยกระดับช่างเชื่อมติดอันดับนานาชาติ

" ก.แรงงาน"จับมือพันธมิตรจัดประชุมวิชาการช่างเชื่อมนานาชาติ หวังยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 18.06 น.

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความรู้การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเชื่อมของประเทศไทยและนานาชาติ  โดยมีบุคลากรและผู้สนใจด้านงานเชื่อมเข้าร่วมกว่า 400 คน  โดยพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super worker) ถือเป็นมาตรการหนึ่งในนโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งรวมทั้งแรงงานประเภทช่างเชื่อม ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนราว 2 แสนคน และเป็นที่ทราบดีว่า วิทยาการด้านการเชื่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมหลายแขนงทั้ง อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์และการบิน รวมถึงระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ประเทศก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเชื่อม 7,000 คนต่อปี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ช่างเชื่อม) 1,200 คนต่อปี ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ค่าจ้างตามาตรฐาน 445-545 บาทต่อวัน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 นี้ มีการเปิดฝีกอบรมสาขาช่างเชื่อมจำนวน 2,909 คน ทดสอบสาขาช่างเชื่อม จำนวน 898 คน เป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถให้บุคลากรในด้านการผลิต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปประเทศไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560-2579)  ตามวิสัยทัศน์ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าสูง สู่ความยั่งยืนด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเชื่อมนานาชาติ (International Institute Welding) และสถาบันการเชื่อมมานไฮมน์ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (TCIW) ขี้นโดยมีภารกิจหลักคือการฝึกแรงงานคุณภาพและทดสอบฝีมือแรงงานพร้อมทั้งเตรียมบุคลากรการฝึกของกพร. และดำเนินการฝึกอบรมช่างเชื่อม การทดสอบรับรองฝีมือ ให้แก่บุคคลทั่วไปตามมาตรฐานของยุโรปและเยอรมนี อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 9 ปี โดยดำเนินการฝึกอบรมสาขาช่างเชื่อมระดับสากลให้แรงงานไทย 5,411 คน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน(ช่างเชื่อม) 1,171 คน นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บตัวเยาวชน เพื่อส่งเข้าแข่งขันฝีมือแรงงาน โดยระดับอาเซียนและนานาขาติด้วย ที่ผ่านมาในระดับอาเซียนไทยสามารถคว้าเหรียญได้ 11 เหรียญทอง ระดับนานาชาติ ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง 

"งานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้จะเป็นเวทีช่วยเปิดโลกทัศน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และแบ่งปันมุมมองต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางในการเก็บเกี่ยวโอกาสและแปรเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ภูมิภาคและโลกต่อไป" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว 

/

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27