อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

ร้อง"บิ๊กตู่"ปลดล็อค ม.44 จี้เอาเด็กเส้นออกจาก กยท.

แกนนำยาง ร้อง"บิ๊กตู่"ปลดล็อค ม.44 จี้เอาเด็กเส้นออกจาก กยท.ถ้าจริงใจกับเกษตรกรสวนยาง ระบุรัฐต้องสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ยั่งยืน ไม่หวังลมปากนักการเมือง หาเสียงประกันราคายาง กิโลกรัมละ 70-80 บาท เป็นเพียงนโยบายขายฝัน อังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 14.56 น.

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท.) เปิดเผยว่าเกิดปัญหาความล่าช้าในการรับสมัครคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(บอร์ด กยท.)แทนชุดเดิมที่หมดวาระ3ปีตั้งแต่เดือนม.ค.รวมทั้งยังมีคำสั่งตามมาตรา44 ได้ย้ายนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทยและยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้น เมื่อเสร็จภาระกิจที่สำนักนายกรัฐมนตรีจะกลับมาเป็นผู้ว่าการดังเดิม เนื่องจากนายธีธัช จะหมดวาระเดือนมีนาคม 2563 แม้ว่าบอร์ด กยท.จะหมดวาระแล้ว
 
“ขอวิงวอนให้นายกรัฐมนตรี ปลดล็อค ม.44 ก่อน เพราะรัฐบาลยังจะกล้าประเมินการทำงานของนายธีธัชให้ผ่านหรือไม่ ซึ่งขณะนี้การบริหารงานใน กยท.เละเทะมาก มีนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ เป็นผู้ว่าฯรักษาการกยท.ด้วย ทำให้กยท.มีผู้ว่าฯถึงสองคน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรสวนยางไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง ควรเปิดโอกาสให้คนเก่งๆมีความเชี่ยวชาญจริงในเรื่องยางเข้ามาบริหาร กทย.หากนายกรัฐมนตรี มีความจริงใจกับเกษตรกรสวนยาง ต้องเอาเด็กเส้นออกไปจาก กยท.”นายอุทัย กล่าว

นายอุทัย กล่าวว่า รัฐบาลควรช่วยเหลือเรื่องอาชีพเสริมเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งรัฐควรให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเกษตรกรได้ทุกอาชีพไม่ใช่นโยบายเพ้อฝันขายของพรรคการเมือง ฝันที่จะประกันราคายาง70-80บาท/กก.ตนอยากถามว่าผู้ส่งออกยางขายไว้ล่วงหน้า ยางSTR20ราคา40บาท/กก.ดังนั้นพรรคต่างๆโปรดพูดในสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะเราจะสู้กับตลาดล่วงหน้าได้อย่างไร นอกจากสนับสนุนให้เกษตรกรทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางใช้ในประเทศและส่งออกเท่านั้นและทำอาชีพเสริมโดยไม่อาศัยเพียงกรีดยางขายเมื่อราคายางต่ำกว่าต้นทุนการผลิต 59 บาทต่อกิโลกรัม
 
 “สยยท.ขอในสิ่งที่เป็นไปได้เพียงการกู้เงินไม่ควรเข้มงวดมากนักและดอกเบี้ยรัฐควรชดเชยให้เกษตรกรตั้งตัวเองได้ก่อนอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า5ปีทำผลิตภัณฑ์ยางจะมีมูลค่าเพิ่มจาก50บาทเพิ่มเป็นอย่าน้อย200- 1,000 บาท/กิโลกรัม โดยไม่ขายฝัน และถึงเวลาที่ควรลดจำนวนต้นยางลงเหลือ 40 ต้น/ไร่ ซึ่งในพื้นที่15ไร่ ควรขุดสระ1ไร่เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูหลุม ภายใน 2 ปีแรกปลูกพืชแซมยางและปลูกพืชร่วมยางเป็นการปลูกแทนแบบที่ 5 ปลูกยางแบบผสมผสาน ซึ่งเกษตรกรจะต้องทำแผนเสนอ กยท.โดยเสนอโครงการเศรษฐกิจ นอกจากนี้ในการจ่ายปุ๋ยในปี 2562 มีมติให้เครือข่ายเกษตรกรร่วมกับ กยท.บริหารจัดการในพื้นที่ เพราะปัญหาที่ผ่านมาเกษตรกรรับปุ๋ยไม่ตรงเวลา กยท.ส่วนกลางประมูลปุ๋ยล่าช้ามาก ยังได้ปุ๋ยไม่มีคุณภาพ ดังนั้นมติที่ประชุมให้เครือข่ายเกษตรกรร่วมกับ กยท.ระยองเป็นผู้จัดหาปุ๋ยให้มีคุณภาพราคาถูกและตรงเวลาโดยจัดแต่งตั้งกรรมการทุกอำเภอเป็นกรรมการเพื่อการต่อรองราคาและตรวจสอบคุณภาพ”นายอุทัย กล่าว.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 5