อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

กกต.ยันเลือกตั้งครั้งแรกตามบทเฉพาะกาล กรอบ150วัน

"กกต." ออกเอกสารโต้ "ธีรชัย"อดีตรมว.คลัง ยืนยันการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นไปตามบทเฉพาะกาล ภายในกรอบ 150 วัน ไม่ได้ฝ่าฝืน "รธน.-พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.” อังคารที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 15.31 น.

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณีที่มีข่าวทางสื่อออนไลน์ว่า การที่นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง มีจดหมายเปิดผนึกถึง กกต.โดยอ้างว่า กกต.กำหนดวันเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญเพราะเกินไป 1 วัน เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 กำหนดให้เลือกตั้งภายใน 60 วันนั้น  สำนักงานกกต.ชี้แจงว่า ตามมาตรา 102 และมาตรา 103 ของรัฐธรรมนูญ เป็นกรณีที่ใช้ในภาวะปกติแต่ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะต้องเป็นไปตามบทเฉพาะกาล  ซึ่งเขียนไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 268 ซึ่งบัญญัติให้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว ซึ่ง พ.ร.ป. ดังกล่าวมี ผลใช้บังคับ อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 11 ธ.ค. 2561 

ดังนั้น กกต. ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับ บทเฉพาะกาล แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 171 ดังนั้น การกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มี.ค.2562 จึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ทุกประการ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

บอกต่อ : 61