อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

"กฤษฏา"สั่งประเมินสภาวะเกษตรให้ชัด ป้องล้นตลาด-ขาดทุน

"กฤษฏา"โวยปลัดเกษตรฯ-สศก.อย่าใช้ตัวเลขลอยๆนั่งประเมินสภาวะเกษตร  แจ้งเกษตรกรเตรียมรับมืออนาคตปรับเปลี่ยนทำเกษตรได้ทัน ไม่ปล่อยล้นตลาดขายขาดทุน พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.13 น.

เมื่อวันที่ 18 เม.ย  นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการปลัดกระทรวงเกษตรฯและเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร( สศก.)และหน่วยงานเกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขทางการเกษตรที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจหรือปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของตัวเลข สถิติ จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมหรือจำนวนเกษตรกร เพื่อป้องกันความสับสน 

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า กรณีมีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือคาดการณ์ว่าสภาพราคาผลผลิตหรือสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคตเช่นจะเกิดภาวะขาดแคลน/ราคาผลผลิตทางการเกษตาตกต่ำหรือขาดทุน สินค้าล้นตลาดหรือสินค้าตลาดราคาแพง เป็นต้น ให้ระบุด้วยว่า สศก.ได้ทำอย่างไรกับการคาดการณ์หรือข้อมูลดังกล่าวโดยได้ดำเนินการเสนอแนะหรือมีข้อเสนออย่างไรต่อหน่วยปฎิบัติหรือหน่วยที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาแล้ว ไม่ควรรายงานหรือวิเคราะห์ออกมาลอยๆโดยไม่ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับไปดำเนินการแต่อย่างไร

“จากนี้ สศก.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อประเมินสภาวะการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศหากเกิดภาวะภัยแล้งต้องตอบได้ว่าฤดูกาลถัดไปเกษตรกรไทย ไม่ควรปลูกอะไร และต้องปลูกอะไรที่มีอนาคตตลาดต้องการด้วย และประสานกับหน่วยงานทั้งระดับพื้นที่ เพื่อให้สนับสนุนเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ปรับเปลี่ยนทำเกษตร จะทำให้ศักยภาพการแข่งขันให้เกษตรกรได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาการจัดการผลผลิตภาคเกษตร ที่ไม่สามารถทำแผนระยะยาว และวางรากฐานภาคเกษตรได้ มาจากขาดข้อมูลไม่มีตัวเลขชัดเจน ทำได้แต่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น”นายกฤษฏา กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    27%
  • ไม่เห็นด้วย
    73%

บอกต่อ : 31