อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

โพลชี้"ตำรวจ-นักการเมือง"ติดอันดับรั้งท้ายมีคุณธรรม

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง "คุณธรรมในอาชีพคนไทยกับความรักความสามัคคีของคนในชาติ" พบอาชีพตำรวจ-นักการเมืองติดอันดับรั้งท้ายมีคุณธรรม อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 08.52 น.

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คุณธรรมในอาชีพคนไทย กับ ความรักความสามัคคีของคนในชาติ  กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 6 – 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง อาชีพคนไทยที่มีคุณธรรมมากที่สุด เท่าที่เคยเห็นมา พบ 3 อันดับแรก คือ อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 34.42 สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง ได้แก่ แพทย์ ร้อยละ 17.60 และอันดับที่สาม ได้แก่ ผู้พิพากษา ร้อยละ 13.94 นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ 3 อันดับท้าย ได้แก่ ตำรวจ ร้อยละ 0.70 รองท้ายได้แก่ นักการเมืองได้ร้อยละ 1.01 และพนักงานขาย ได้ร้อยละ 1.09 อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.90 ระบุนักการเมืองที่จิตใจดี มีคุณธรรม อยู่ในกลุ่มผู้ที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี 4 คนต่อไปนี้ ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายอนุทิน ชาญวีรกูล คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ในขณะที่ ร้อยละ 19.10 ตอบอื่น ๆ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบทเพลงปลุกใจที่ชอบมากกว่า ระหว่าง บทเพลง หนักแผ่นดิน กับ บทเพลง รักกันไว้เถิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.75 ชอบเพลง รักกันไว้เถิด มากกว่า ในขณะที่ ร้อยละ 6.25 ชอบเพลง หนักแผ่นดิน มากกว่า นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า 3 อันดับแรก เนื้อหาที่ชอบในบทเพลง รักกันไว้เถิด ได้แก่ ร้อยละ 75.00 ระบุ เนื้อหาที่ว่า รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหน ก็ไทยด้วยกัน

ในขณะที่ ร้อยละ 56.25 ระบุ เนื้อหาที่ชอบคือ แหลมทองโสภา ด้วยบารมีปกเกล้าเราไทยนี้ ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใสใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่นทององค์ไท้เราพร้อมพลีใจ ป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์ และร้อยละ 37.50 ระบุชอบเนื้อหาที่ว่า ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลาพืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสวสินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทย จงร่วมใจรักษาให้มั่น และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.67 เห็นด้วยที่จะใช้บทเพลงเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติและความสงบสุขของบ้านเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า เสียงของประชาชนต่อคุณธรรมนักการเมืองยังคงมีความขัดแย้ง (Paradox) ในตัวเองที่พบว่า ประชาชนจำนวนน้อยเห็นว่านักการเมืองมีคุณธรรม แต่ส่วนใหญ่ก็ยังระบุว่า นักการเมืองที่จิตใจดีมีคุณธรรม ยังคงมีอยู่ในกลุ่มผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญคือ ใครในกลุ่มนี้จะเป็นผู้นำประเทศที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติได้ บนพื้นฐานของความเข้าใจคนไทยแท้จริง เพราะผลโพลนี้ชี้ด้วยว่าส่วนใหญ่ชอบเพลงรักกันไว้เถิดมากกว่าเพลงหนักแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่าจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมความรุนแรงแต่ต้องการเห็นคนไทยรักกัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

บอกต่อ : 17