อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

"เพื่อไทย"ชงตั้งสสร.แก้รัฐธรรมนูญ 

“เพื่อไทย”ชงตั้งสสร.แก้รัฐธรรมนูญ พร้อมรับฟังความเห็นจากประชาชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อยุติ จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.37 น.

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เหตุที่พรรคเห็นความจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนื่องจากชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือผลพวงจากการรัฐประหาร มีบทบัญญัติหลายส่วนไม่เป็นประชาธิปไตย เป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก ทั้งระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมที่ประชาชนไม่คุ้นชิน เห็นได้จากความวุ่นวายในการเลือกตั้งที่เลือกตั้งมาร่วมเดือนแล้วยังไม่รู้ผล ตั้งรัฐบาลลำบาก ต่อให้ตั้งได้แล้วก็จะเป็นรัฐบาลที่อ่อนแอบริหารประเทศไม่ได้ พรรคเพื่อไทยจึงมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องมีผู้เสนอญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นต้องมีการทำประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนว่าควรแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ และแก้ด้วยวิธีใด ถ้าประชาชนเห็นด้วยก็จะเป็นแนวทางที่จะเดินต่อไป 

“ควรมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสสร. ซึ่งมีตัวแทนของประชาชนร่วมกับนักวิชาการขึ้นมาดำเนินการ น่าจะเป็นกระบวนการที่ถูกต้อง ชอบธรรม มากกว่ากระบวนการใดทั้งหมด โดยจะถามประชาชนภาพรวมว่าแก้เรื่องใด แล้วให้สสร.เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อทำเสร็จแล้วก็ไปฟังความเห็นจากประชาชนอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อยุติ”นายชูศักดิ์กล่าว.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    44%
  • ไม่เห็นด้วย
    56%

บอกต่อ : 9