อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

แนะพรรคการเมืองนั่งถกนโยบายดีกว่าต่อรองตำแหน่ง

นักวิชาการ แนะพรรคการเมือง นั่งถกสานต่อนโยบายที่ก่อประโยชน์ กับประเทศ มากกว่าต่อรองตำแหน่ง  จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.41 น.

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาวิชาการ เรื่อง "มองสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมไทย หลังการเลือกตั้ง" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า  ตนมองว่าการเมืองไทยเป็นแบบศรีธนชัย ภาพอนาคตที่ตนมองว่าน่าจะเป็นไปได้ คือไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง คือ คสช.มีทีท่าสืบทอดอำนาจ เพราะเห็นจากอาการ 2 อย่าง คือ 1.อาการเก็บตกที่นั่งพรรคเล็กมาเป็นคะแนนฝั่งผู้มีอำนาจ โดยพยายามดึงคะแนนเต็มของพรรคอื่นมาที่พรรคเล็ก นับเป็นตรรกกะศรีธนชัย และ 2. การไปเคาะหัวพรรคอนาคตใหม่ และเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งท่าทางไม่เอาคสช.

อย่างไรก็ตามตนมองว่าความขัดแย้งที่เห็นอยู่ตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองควรมานั่งพูดคุยกันในแง่ของข้อต่อรองในส่วนของนโยบายที่จะต้องดำเนินการมากกว่าการต่อรองตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ควรเดินหน้าตามที่ตกลง แล้วช่วยกันประคับประคองในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อยก็ต้อง 2 ปี โดยเฉพาะการเปิดกว้างเรื่องการมีส่วนร่วม ก่อนหน้านี้ที่มีการเชิญพรรคการเมืองมาทำสัญญากันนั้น มี 3 ด้านที่ต้องทำให้ได้ 1.ปรองดอง 2.กระจายอำนาจ และ 3. แก้ปัญาความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ หากทำได้ตามกรอบที่มาลงนามกันคิดว่าความขัแย้งไม่น่าถึงขั้นแตกหัก 

ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ อดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า การต่อสู้ทางการเมืองกันในตอนนี้ซึ่งมีการนำวาทกรรมประชาธิปไตย กับเผด็จการเข้ามาเพื่อใช้ในการช่วงชิงพื้นที่ แต่จะพบว่าต่างฝ่ายต่างก็พูดแค่ครึ่งเดียว ตีความทั้ง 2 คำแค่ครึ่งเดียว เพราะฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นเผด็จการ ก็มีบางส่วนที่เขาไม่ได้เผด็จการ เช่นเดียวกับกลุ่มที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยก็มีบางโอกาสที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน พอเอา 2 คำมาสู้กัน เถียงกันไปเถียงกันมา ตนมองว่าใครอยากพูด อะไรก็พูด แต่อย่าให้นำไปสู่ความรุนแรง เพราะความต่างทำให้เกิดการถ่วงดุล และก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่งวันนี้มันปรองดองกันไม่ไหว แต่สิ่งสำคัญคือจะอยู่ด้วยกันได้โดยยอมรับความแตกต่างกันได้หรือไม่ และจากนโยบายต่างๆ ที่พรรคการเมืองออกมาเพื่อเรียกคะแนนนั้นตนเห็นว่ามีสิ่งที่ดีหลายอย่าง โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมที่อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นประชานิยมจ๋า ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ควรนำไปสานต่อ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10