อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

"กฤษฏา"ดันราคาไข่ไก่คาดเปิดเทอมขยับขึ้น3บาท 

"กฤษฏา" ยิ้มดันไข่ไก่แตะฟองละ2.60บาท คาดเปิดเทอมขยับขึ้น3บาท จ่อคุยพาณิชย์คุมปลายทางไม่เกิน4บาท ป้องกระทบผู้บริโภค” ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 17.29 น.

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขยับแตะฟองละ2.60บาทแล้ว คาดว่าช่วงเปิดเทอมราคาจะขึ้นไปถึง3บาท ซึ่งจะมีการบริโภคมากขึ้น อย่างไรก็ตามจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ คุมราคาปลายทางไม่ให้เกินฟองละ4บาทเพื่อไม่กระทบผู้บริโภค

นายกฤษฎา กล่าวว่าการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่อย่างเป็นระบบและจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนด โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ วันนี้สิ่งที่ทุกฝ่ายดําเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มบรรลุผล ทําให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นใกล้เคียงต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอด อาชีพต่อไป หลังจากนี้จะยังคงสานต่อมาตรการเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ จากกิจกรรมส่งออกไข่ไก่ที่ยังคงเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะ กรมปศุสัตว์ได้เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีก 49 ล้านฟองต่อเดือน จากเดิมที่ส่งออกในตลาดฮ่องกงอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้ไข่ไก่ที่เคยล้นตลาดเริ่มเข้าสู่สมดุล หลังจากภาคเอกชนผู้นําเข้าปู่ย่าพันธุ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ทั้ง 16 บริษัท และเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ขนาด 2 แสนตัวขึ้นไป ให้ความร่วมมือในการลดจํานวนไก่พันธุ์และลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง พร้อมผลักดันการส่งออกจะเห็นว่าการแก้ไขมาถูกทาง ทุกฝ่ายจริงใจกันและเอื้อเฟื้อคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วม ในวันนี้สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกไข่ประกาศขึ้นราคาไข่ไก่คละอยู่ที่ฟองละ2.60บาทในวันที่29เมษายน จากการดำเนินการนโยบายรักษาสมดุลเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15