อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

ศึกชิงรองหัวหน้าภาค'ปชป.'! แบ่งเก้าอี้จบได้ครบแล้ว

ชิงเก้าอี้รองหัวหน้าภาคปชป."นราพัฒน์"คุมเหนือ "ไชยยศ"อีสาน  "นิพิฏฐ์"ยังเหนียวภาคใต้ ขณะที่"องอาจ"รีเทิร์นแม่ทัพภาคกทม. “ปริญญ์ พานิชภักดิ์”นั่งรองหัวหน้าปชป.ตามภารกิจ "ราเมศ"ขึ้นแท่นโฆษกพรรค พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.32 น.

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  ภายหลังจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้ว และเข้าสู่ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน ปรากฏว่าได้มีสมาชิกพรรคบางส่วนมอบช่อดอกไม้และขอถ่ายรูปคู่เพื่อแสดงความยินดีกับนายจุรินทร์  จากนั้น นายจุรินทร์ได้ปลีกตัวไปหันหน้าเข้าหากำแพงที่ใกล้กับประตูเข้าห้องประชุม แล้วยืนสงบนิ่งเพียงครู่หนึ่ง โดยมีท่าทีคล้ายกับอาการตื้นตันใจ ก่อนที่จะหันกลับมาพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาแสดงความยินดีกับตัวเองอีกครั้ง

ทั้งนี้การประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์เข้าสู่วาระการพิจารณาเลือกกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่างๆ  เริ่มจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลภาคเหนือ ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู อดีตรองหัวหน้าพรรค กับนายนราพัฒน์ แก้วทอง อดีต ส.ส.พิจิตร ปรากฎว่านายนราพัฒน์ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคเหนือ

ขณะที่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคอีสาน มีผู้ลงสมัครได้แก่นายไชยยศ จิรเมธากร อดีตส.ส.อุดรธานี และนายอิสสระ สมชัย อดีตรองหัวหน้าพรรค ซึ่งผลออกมากลายเป็นนายไชยยศได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคอีสาน

ส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคกลาง มีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือนายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคนี้ที่เพิ่งหมดวาระ โดยนายสาธิตยังได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกให้กลับทำหน้าที่ดังกล่าวอีกสมัย

สำหรับรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคใต้นั้น เป็นการแข่งขันกันระหว่างนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคใต้ กับนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ  อดีตรองหัวหน้าพรรค ซึ่งผลปรากฎว่านายนิพิฏฐ์เป็นฝ่ายชนะได้ทำหน้าที่นี้อีกสมัย  

ขณะที่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ดูแลกทม.มีผู้สมัคร 6 คน คือ 1.นายวิลาศ จันทรพิทักษ์ อดีตส.ส.กทม. 2.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตส.ส.กทม. 3.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรองหัวหน้าพรรค 4.นายสรรเสริญ สมะลาภา อดีตรองหัวหน้าพรรค ภาคกทม.ที่เพิ่งหมดวาระ  5.นายพนิช วิกิตเศรษฐ อดีตรองหัวหน้าพรรค 6.นายสามารถ มะลูลีม อดีตส.ส.กทม. ซึ่งผลปรากฏว่านายองอาจได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรค ภาคกทม. 

จากนั้นเป็นการเลือกรองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8 คน โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขอคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิก ได้แก่ 1.นายนิพนธ์ บุญญามณี 2.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 3.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 4.นายอลงกรณ์ พลบุตร 5.นายกนก วงศ์ตระหง่าน 6. นายอัศวิน วิภูศิริ 7. นายสรรเสริญ สมะลาภา 8.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ บุตรชายของนายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมลงคะแนนให้การรับรองทั้งหมด  

ต่อด้วยการพิจารณาชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพรรค โดยมีเพียงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิกเช่นเดียวกัน  ขณะที่ตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคฯ 6 คน ได้แก่ นายธนา ชีรวินิจ อดีตส.ส.กทม. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ อดีตส.ส.กาญจนบุรี  พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม  นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี  น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ อดีตรองเลขาธิการพรรค  จากนั้น นายจุรินทร์เสนอชื่อให้นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นเหรัญญิกพรรค นายวิรัช ร่มเย็น เป็นนายทะเบียนพรรค และนายราเมศ รัตนะเชวง เป็นโฆษกพรรค ซึ่งที่ประชุมลงคะแนนให้การรับรองทั้งหมด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 41