อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ร.10พระราชทานอาหารสัตว์สถานสงเคราะห์สุนัขภูเก็ต

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์ สุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครภูเก็ต พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.21 น.

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว  ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์ สุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์นครภูเก็ต นายสัตวแพทย์ชาญชัย   จุลโลบล ปศุสัตว์สระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่พิการ ถูกทิ้งและถูกทำร้าย  เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

บอกต่อ : 24