อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ราชกิจจาฯให้สถานที่ราชการ-สถานศึกษาลดธงครึ่งเสา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ให้สถานที่ราชการ-รัฐวิสาหกิจ-สถานศึกษา ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่ 27 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้ พร้อมไว้ทุกข์พล.อ.เปรม ถึง 17 มิ.ย.ยกเว้นวันที่ 3 มิ.ย. อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.06 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม

ตามท่ีได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พ.ค.นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดง ความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปน้ี 

1.ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ถึงวันที่ 2 มิ.ย.นี้ รวม 7 วัน

2.ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ต้ังแต่วัน 27 พ.ค.ถึงวันที่ 17 มิ.ย.(ยกเว้นวันที่ 3 มิ.ย.) รวม 21 วัน สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 41