อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

สปสช.เผย"คุ้มครองสิทธิบัตรทอง"ครึ่งปี4.5แสนเรื่อง

สปสช. เผย ผล“คุ้มครองสิทธิบัตรทอง” ครึ่งปี 62 เกือบ 4.5 แสนเรื่อง ส่วนใหญ่ เรื่องการใช้สิทธิ ประสานส่งต่อผู้ป่วย กว่า76 % แก้ไขแล้วเสร็จใน 25 วัน  อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.46 น.

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น นอกจากการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว โดยได้รับการสอบถาม เรื่องร้องเรียนผ่านชองทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 ได้มีการให้บริการคุ้มครองสิทธิฯ ทั้งหมด 449,630 เรื่อง เป็นการสอบถามข้อมูลการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพมากที่สุด 434,581 เรื่อง หรือร้อยละ 96.65 อาทิ ลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการ สิทธิประโยชน์การรับบริการ และตรวจสอบข้อมูลสิทธิ เป็นต้น โดยประชาชนผู้รับบริการ 139,503 เรื่อง และผู้ให้บริการ 30,998 เรื่อง รองลงมาคือการประสานส่งต่อผู้ป่วย 9,523 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.12 ในจำนวนนี้แยกเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) 8,677 เรื่อง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน UCEP) 846 เรื่อง ร้องทุกข์ 3,512 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.78 โดยเรื่องที่มีดารร้องทุกข์ อาทิ การลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการ สิทธิไม่ตรงตามจริง และขอความช่วยเหลือเป็นต้น และร้องเรียน 2,014 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 758 เรื่อง ถูกเรียกเก็บเงิน 405 เรื่อง ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 748 เรื่อง และมาตรฐานการให้บริการ 103 เรื่อง

“จากเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนได้แจ้งเข้ามายังสายด่วน สปสช. 1330 และช่องทางต่างๆ นั้น สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช. ได้ประสานดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว ซึ่งร้อยละ 76.05 สามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นไปตามตัวชี้วัดและสร้างความพึ่งพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการอย่างยิ่ง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ละปีมีประชาชนรับบริการจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2561 มีจำนวน 930,302 เรื่อง จากปี 2560 มีจำนวน 764,887 เรื่อง เป็นผลจากการรับรู้และการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการคุ้มครองสิทธิ นอกจากเป็นการดูแลประชาชนให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขแล้ว ยังใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปร่วมประมวลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ สู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนสร้างความครอบคลุมและทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปัจจุบัน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30