อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

กกจ.ลุยโคราชดันผู้ว่างงานมีอาชีพ-รายได้

“กรมการจัดหางาน” ขนทีมลุยโคราชจัดแคมเปญ “KORAT IT JOBS 2019”  ผลักดันให้ผู้ว่างงานได้มีอาชีพ-รายได้ พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 16.42 น.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.  ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน “นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา “KORAT IT JOBS 2019” ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย.นี้  โดยนางเพชรรัตน์ กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยให้ภาคราชการกับภาคเอกชนประสานความร่วมมือกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” การจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา “KORAT IT JOBS 2019” ปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานพาร์ทไทม์  ผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระให้มีงานทำได้อย่างรวดเร็ว และได้ประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองถนัด ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้จะได้รับประโยชน์มากมาย อาทิ ทำให้ทราบข้อมูลการอาชีพ การทำงาน และเรียนรู้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงาน พัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพของกำลังแรงงาน ส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาลต้องการให้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ประเทศมีรายได้สูงขึ้นจากการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยได้นำระบบ IT มาให้บริการแก่ผู้สมัครงาน นายจ้าง/สถานประกอบการทุกขั้นตอน ผู้สมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการสมัครงาน  จากบริษัทกว่า 65 แห่งทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ตำแหน่งงาน 3,519 อัตรา
 


นางเพชรรัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ และยังมีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน คลินิกอาชีพให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย
“ขอบคุณจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนสนับสนุนงานในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีงานทำ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการว่างงานลดลง และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง” นางเพชรรัตน์ กล่าว.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18