อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

กกจ.เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านปั้นดินไทยประดิษฐ์

กกจ.ลุยเยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน - ปั้นดินไทยประดิษฐ์ -กล้วยหอมทองอบสูญญากาศ จ.ราชบุรี  พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.18 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.)  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์  และ กลุ่มกล้วยหอมทองอบสูญญากาศ จ.ราชบุรี วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา  ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจ.ราชบุรีได้ส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ โดยส่งเสริมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยในวันนี้ได้เยี่ยมกลุ่มปั้นดินไทยประดิษฐ์  เลขที่ 129/1  หมู่ที่  6  ตำบลท่าเคย  อ.สวนผึ้ง  จ. ราชบุรี เป็นการรวมกลุ่มจัดทำปั้นดินไทยประดิษฐ์  และได้มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความหลากหลายรูปแบบของสินค้า  เช่น ต่างหู  สร้อยข้อมือ  ปากกาหัวแกะ  ตุ๊กตาดับถ่านดับกลิ่น เป็นต้น โดยปั้นเป็นตัวแกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ.สวนผึ้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของสินค้า และยังมีนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดสินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์และมีประโยชน์ใช้สอยด้วย  ซึ่งกลุ่มได้รับคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559  และได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ในระดับ 3 ดาว ของจังหวัด มีสมาชิกจำนวน 10 คน โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปขายที่ตลาดชุมชน อ.สวนผึ้ง และส่งไปรษณีย์ 8 สาขา ใน 8 จังหวัด สร้างรายได้เสริมให้สมาชิกเดือนละ 5,000 -6,000 บาทต่อคน 

จากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มกล้วยหอมทองอบสุญญากาศ เลขที่ 41 หมู่ 3 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยกลุ่มจะรับกล้วยหอมมาจากผู้ว่าจ้าง แล้วสมาชิกในกลุ่มทำการ    แปรรูปให้เป็นกล้วยหอมอบสุญญากาศ แล้วนำส่งคืนให้กับผู้ว่าจ้าง ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ได้รับการสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน อนุมัติเงินกู้เพื่อพัฒนาต่อยอดการผลิต จำนวน 2 แสนบาท ในปี 2558 ปัจจุบันผลิตสินค้าส่งขายร้านภูฟ้า สนามบินดอนเมือง และขายในชุมชน สร้างรายได้ให้สมาชิก จำนวน 6,000 บาทต่อคนต่อเดือน.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22