อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ปศ.เปิดศูนย์ฆ่าเชื้อโรคอีสานป้องโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกา

อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจงานเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค แห่งที่ 4 ป้องโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ข้ามพรมแดนเข้าไทย พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 17.04 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจงานเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ พร้อมด้วย น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปิติ ปศุสัตว์เขต 4 นายสมชาย อนันตจารุตระกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

กรมปศุสัตว์มีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์และผลผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านการปศุสัตว์ที่เพียงพอ มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันโรค ASF ในสุกร เพื่อป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคของยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์เข้าสู่ประเทศซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดลำดับที่4ที่จะจัดทำพิธีส่งมอบและเปิดศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยการสร้างศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ASF ในสุกรเข้าประเทศไทยได้ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาร่วมงานเกิดความประทับใจและเล็งเห็นถึงการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ขยันขันแข็งอุทิศตนและเสียสละในการปฎิบัติงานเพื่อควบคุม ป้องกัน ลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) เข้ามาระบาดในประเทศไทยได้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26