อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

อธิบดีกรมชลฯโชว์ผลงานอัจฉริยะน้ำของประเทศ

อธิบดีกรมชลฯ ปลื้มคนแห่ชมงาน 117 ปี ดีเกินคาดผู้เข้าร่วมกว่าหมื่นคน ฟุ้งโชว์นวัตกรรมเป็นเลิศด้านน้ำกว่า100ชิ้นงาน จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 17.21 น.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการตลอดระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 มิ.ย. 2562  ที่ผ่านมาให้ทราบนั้น มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน กว่า 10,000 คน จากบุคลากรกรมชลประทาน นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้สนใจที่ไปร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการผู้เข้าชมนิทรรศการได้ให้ความสนใจในเนื้อหาผลงานที่กรมชลประทาน ได้จัดมาแสดงเป็นอย่างดี ทำให้การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการทุกกลุ่มยังได้รับความรู้ ความเข้าใจภารกิจและนวัตกรรมด้านการชลประทานมากยิ่งขึ้น

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เฉพาะภายในสังกัดกรมชลประทาน จำนวน 35 หน่วยงาน รวมงานนวัตกรรมกว่า 100 ชิ้นงาน ที่ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ที่ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง รวมทั้งคำแนะนำที่ได้จากวิทยากรประจำแต่ละบูธเพื่อใช้ต่อยอดในการเรียน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่และเกษตรกรยังได้ความรู้ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานในพื้นที่ของตนต่อไป และยังมีหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมจัดนิทรรศการอีก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมฝนหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง จากหน่วยงานเอกชน 2 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน) สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสหกรรมนอกจากนิทรรศการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีแล้ว กิจกรรมบนเวทียังได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานดีเช่นเดียวกัน ทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ดี ไดเดียโดน แบ่งปันกันได้” จากอ.จตุพล ชมพูนิช และเวทีเสวนาเรื่อง “ชลประทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พลิกวิกฤต Digital Disruption สู่โอกาสการพัฒนา” ที่มี ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2563 แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม ที่มีผู้เข้าร่วมฟังจนล้นบริเวณหน้าเวที รวมทั้งการถอดบทเรียน 
“สหวิทยาการ + ธรณี หมูป่า ถ้ำหลวง นางนอน” ที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจแห่งความภาคภูมิใจของกรมชลประทาน

“รู้สึกยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของการจัดนิทรรศการครั้งนี้  และมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าช่วยกันทำงานเพื่อให้กรมชลประทานมุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อไป และขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามที่ได้มุ่งหวังทุกประการ แล้วเจอกันใหม่ใน 118 ปีกรมชลประทาน” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29