อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ตั้งกก.วิจัยกัญชารักษาโรคจิต

กรมสุขภาพจิต ตั้ง กก.วิจัยกัญชารักษาโรคจิต วิเคราะห์ผลดีผลเสียในคนไทยอย่างรอบด้าน กรมสุขภาพจิต ตั้ง กก.วิจัยกัญชารักษาโรคจิต วิเคราะห์ผลดีผลเสียในคนไทยอย่างรอบด้าน อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.15 น.

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ว่า ขณะนี้ กรมสุขภาพจิต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิก รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 2. จัดทำข้อเสนอแนะและแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนสนับสนุน การพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ 4. กำกับ ติดตามแผนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
 
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการหารือกันไปแล้ว 2 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้นำเสนอหัวข้อในการทำวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ ช่วยรักษาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, โครงการวิจัยและพัฒนาน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม โดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช, การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกของสารซีบีดีเพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการในการจัดทำวิจัยตามมาตรฐานของการวิจัยต่อไป.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18