อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เรียน'รด.'เฮ!'รักษาดินแดน'ผ่อนผัน ไม่ต้องหัวเกรียนแล้ว

รด.เฮ!!นรด.ผ่อนผันทดลองไว้ผมรองทรง-รองทรงสูงปีการศึกษา 2562 ก่อนประเมินผลปลายปี พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.11 น.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เปิดเผยว่า นรด.จะมีการปรับหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปี 1-5 ใหม่ที่จะใช้ในการเรียนการฝึกทั้ง 3.1 แสนคนทั่วประเทศ โดยใช้ระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ Active Learning ให้นศท. และครูฝึกมีส่วนร่วม และปรับการเรียนมีความทันสมัย ยังคงเน้นการมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

พล.ท.ปราการ กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องทรงผมของนักศึกษาวิชาทหารนั้น จะมีการผ่อนผัน และทดลอง ให้นักศึกษาวิชาทหารไว้ผมทรงรองทรงสูง เพื่อความเหมาะสม เนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารยังไม่ได้เป็นทหารประจำการ จากเดิมที่ตัดผมเกรียนข้างขาว ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ชาย ให้ไว้ผมรองทรงสูงความยาวด้านหน้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่4 และ5 ชาย ไว้ผมรองทรงความยาวด้านหน้าไม่เกิน 7 เซนติเมตร โดยจะมีการประเมินผลข้อดีข้อเสียต่างๆ รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาวิชาทหาร อาจารย์ ผู้กำกับนศท.และผู้ปกครองด้วยในช่วงปลายปีต่อไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    97%
  • ไม่เห็นด้วย
    3%

บอกต่อ : 26