อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

"ชวน"แนะส.ส.เป็นตัวอย่างที่ดี ขู่ซ้ำฟันแน่ค้างจ่ายค่าตั๋ว

“ชวน”แนะส.ส. เป็นตัวอย่างให้ประชาชน อย่าทำต้องให้ผิดหวัง เตือนรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ หากพ่ายพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ จะไม่สามารถอยู่ได้ ชี้ค้างจ่ายค่าเครื่องบิน-รถ-รถไฟ หรือให้คนอื่นใช้สิทธิแทนระวังถูกยื่นซักฟอก-ดำเนินคดี พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.57 น.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดสัมมนาช่วงหนึ่งว่า ขอให้ส.ส.ในฐานะผู้ออกกฎหมายเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชน ด้วยการเคารพกติกาบ้านเมือง เคารพกติกาในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ยอมรับว่าภาพลักษณ์ของสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ประชาชนจะมองในแง่ลบ ดังนั้น ในฐานะที่ ส.ส.มาจากการเลือกตั้ง อย่าทำให้ประชาชนที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ ต้องผิดหวัง เพราะส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งถือว่ามีความหมาย ต้องทำการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นประชาธิปไตยที่สุจริต ยุติธรรม จะทำให้เกิดการยอมรับ แต่ต้องไม่ยอมรับกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะการยอมรับในสิ่งไม่ถูกต้องนั้นจะพาสภาผู้แทนราษฎรไปสู่ความดำมืด และพาประชาธิปไตยไปสู่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ที่ผ่านมาตนยึดมั่นและพยายามทำให้การเลือกตั้งปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง ล่าสุดมีกัลยาณมิตรที่ตอบรับ มีคนที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อต้านทุจริต โดยนำสถาบันเป็นที่ตั้ง ดังนั้น ขอให้ส.ส.ทำตัวเป็นแบบอย่างในสถาบันนิติบัญญัติ และไม่พาประชาธิปไตยถอยหลังนายชวน กล่าวอีกว่า สำหรับการทำหน้าที่ในสภาฯ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายด้าน อาทิ การพิจารณาร่างกฎหมาย โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ซึ่งรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำต้องคำนึงให้ดี เพราะหากแพ้ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ รัฐบาลจะไม่สามารถอยู่ได้ ขณะที่การเสนอกระทู้และญัตตินั้น ล่าสุดที่มีผู้เสนอกระทู้ให้พิจารณาจำนวน 12 เรื่อง ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความไม่สมบูรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขให้ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่จากนี้ไปเจ้าหน้าที่จะไม่แก้ไขให้ จะให้คำแนะนำเพื่อให้สมาชิกแก้ไขเอง ทั้งนี้ ญัตติหรือกระทู้ที่รัฐบาลเกี่ยวข้อง บางกรณีอาจไม่บรรจุ เพราะต้องรอรัฐบาลตอบกลับว่าพร้อมตอบหรือไม่ สภาฯ จะไม่ตั้งหากรัฐบาลไม่พร้อมตอบ รวมถึงญัตติที่ต้องตั้งกรรมาธิการซึ่งมีสัดส่วนของรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การตั้งกระทู้ของสมาชิกจากนี้ ต้องคำนึงด้วยว่ามีหน่วยงานใดรับผิดชอบงานในพื้นที่หรือไม่ เพราะการพิจารณาแต่ละเรื่องต้องใช้เวลา ดังนั้น ต้องพิจารณาให้ดี

นายชวน กล่าวด้วยว่า ประเด็นที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกคือ การใช้สิทธิเดินทางของส.ส.ผ่านตั๋วฟรีของสายการบิน รถไฟ และรถโดยสาร เพราะที่ผ่านมาพบการให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทน ขณะที่ค่าโดยสารเครื่องบินในสมัยสภาฯ ที่ผ่านมามีผู้ค้างจ่ายรวมเป็นงบกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งกรณีค้างจ่ายค่าโดยสารนั้นขอให้ระวัง เพราะหาก ส.ส.ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี และมีผู้ทราบว่าค้างจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน อาจถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ส่วนบุคคลที่ให้สิทธิผู้อื่นใช้ตั๋วเดินทางอาจถูกฟ้องดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสารได้ ขณะที่การเดินทางไปต่างประเทศนั้น ขอให้รักษามารยาทและกาละเทศะ รวมถึงใช้งบประมาณเพื่อศึกษาดูงานอย่างจริงจัง ไม่ใช่ไปศึกษาดูงานเรื่องซื้อของ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26