อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ติวส.ส.ใหม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ชี้ของยืมเพื่อนไม่ต้องแจง

สภาเชิญ ป.ป.ช.ติวเข้มส.ส.ใหม่แจงบัญชีทรัพย์สิน ลูกพรรคเสรีฯ ถามนาฬิกายืมเพื่อนต้องแจงหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่แจงไม่ต้องยื่น สภาใหม่เตรียมห้องทำงานสมาชิกครบ 750 คน ที่ปรึกษา-ทีมงานส.ส.ไม่ห้ามลูก-เมีย เครือญาติ พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16.37 น.

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่หอประชุมใหญ่ทีโอที ในช่วงบ่าย การสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีการหารือถึงบทบาทหน้าที่ของ ส.ส.กับการสนับสนุนดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญ นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาชี้แจงทำความเข้าใจกรณี การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ให้กับ ส.ส. ได้รับทราบ โดยได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ว่ามีทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่ต้องยื่นต่อ ป.ป.ช. ภายหลังรับฟังหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ มีส.ส.หลายคนลุกซักถามความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ กรณีมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินหลายคน จะแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. อย่างไร, กรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาล จะต้องแจ้งต่อ ป.ป.ช. หรือไม่ โดยคำชี้แจงจากตัวแทน ป.ป.ช. ระบุว่า กรณีที่ทรัพย์สินซึ่งอยู่ระหว่างรอคำพิพากษา เช่น มรดก ควรรอให้มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดก่อน จากนั้นจึงยื่นต่อ ป.ป.ช.

ทั้งนี้มี ส.ส.ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคเสรีรวมไทย คือ นายวิรัตน์ วรสศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลุกซักถามต่อกรณีมีรายการทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อน คือ นาฬิกาหรูราคาแพงจะต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่ ทำให้ส.ส. ที่นั่งร่วมสัมมนาแสดงความสนใจต่อคำถามดังกล่าวอย่างมาก ทำให้ตัวแทน ป.ป.ช. กล่าวตอบว่า ถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ อาจจะยื่นต่อ ป.ป.ช.ได้ แต่ส.ส.คนดังกล่าวซักถามเพิ่มว่า ขอให้พูดให้ชัดเจนว่า กรณีการยืมจะต้องยื่นหรือไม่ เพราะการใช้คำว่า อาจจะ เป็นความคลุมเครือว่าจะต้องยื่นหรือไม่ ในที่สุด เจ้าหน้าที ป.ป.ช. ยืนยันว่า กรณีการยืมทรัพย์สินจากเพื่อนไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.

ต่อจากนั้นเป็นกาารชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อธิบายต่อการเข้าใช้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ว่า เมื่ออาคารสร้างเสร็จสามารถเข้าใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องถือฤกษ์งาม หรือยามดี นอกจากนั้นที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จะมีห้องทำงานส่วนตัวให้สมาชิกรัฐสภา 750 คน โดยเป็นห้องส่วนตัว 1 คนต่อ 1 ห้อง

จากนั้นมีส.ส. สอบถามว่า กรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษา, ผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. รวมถึงผู้ช่วย ส.ส. จะสามารถแต่งตั้งบุตร หรือ คู่สมรส มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ นายสรศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายสามารถแต่งตั้งได้ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว ขณะที่ผู้ช่วย ส.ส. นั้นอาจจำเป็นต้องใช้คนที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้ช่วยทำงาน แต่มีความเสี่ยงว่าถูกครหา ว่าให้คนใกล้ชิดมาดำรงตำแหน่ง แต่ในทางกฎหมายสามารถทำได้ ขณะที่การลา หรือ ขาดประชุมนั้นมีประเด็นซักถามคือ ส.ส.ต้องทำหนังสือลาการประชุมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อป้องกันการขาดการประชุม เกินจำนวน 1 ใน 4 ของจำนวนวันประชุมในสมัยประชุม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกภาพ ส.ส. อย่างไรก็ตามมีกรณีของ น.ส.จุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ที่ป่วยและยังไม่ได้เข้ารายงานตัวต่อสภา รวมถึงไม่มีเอกสารลาประชุมนั้น เจ้าหน้าที่สภาฯ ได้ชี้แจงให้ทำหนังสือลาการประชุม กรณีที่ไม่สามารถลงนามได้ สามารถใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือ และให้มี ส.ส. รับรอง เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์และสมาชิกภาพตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (12) กำหนด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 37