อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ป.ป.ช.สั่งทส.เชือด'อ.กรมอุทยานฯ'ขึ้นเงินเดือนให้ภรรยา

ป.ป.ช.สั่ง ทส.ดำเนินการทางวินัย “อธิบดีกรมอุทยานฯ” หลังถูกลูกน้องร้องขึ้นเงินเดือนในอัตราสูงสุด 6 % ให้เมีย ด้านปลัด ทส.ระบุยังไม่ได้รับหนังสือจาก ป.ป.ช.แต่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงระดับกระทรวงแล้ว อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17.29 น.

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) น.ส.ชฏารัตน์ อนรรฆอร ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 ปฎิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ( ป.ป.ช.) ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ให้ดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64 ตามที่มีผู้กล่าวหานายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กรณีใช้อำนาจในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ พิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 รอบการประเมินเดือน ต.ค.2558 – เดือน มี.ค.2559 ให้กับนางพิสมัย เนติธรรมกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในอัตราร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุด

ทั้งนี้นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้หนังสือแจ้งจาก ป.ป.ช.แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการแต่งตั้ง น.ส.จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานสอบข้อเท็จจริงแล้วด้านน.ส.จงจิตร์ กล่าวว่า ตนทำหน้าที่สอบข้อเท็จจริงนายธัญญา จริง แต่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยผลการสอบสวน

สำหรับกรณีดังกล่าวเกิดจากการร้องเรียนของข้าราชการซึ่งปฎิบัติงานที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานฯ ซึ่งนางพิสมัย เนติธรรมกุล ภรรยาของนายธัญญา ได้ทำงานอยู่ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเลื่อนเงินเดือน ประจำรอบที่ 1 (1 ต.ค.2558 – 31 มี.ค.2559) ทั้งที่ปฎิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร แต่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่ถึง 3 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นางพิสมัย ได้เลื่อนเงินเดือนถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ต่อมามีการไปร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.กล่าวหาว่านายธัญญา กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยใช้อำนาจในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานฯ เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการประจำครึ่งปีแรก วันที่ 1 ต.ค.2558 – 31 มี.ค.2559 รายนางพิสมัย เนติธรรมกุล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ ช่วยราชการ สบอ.ที่ 8(ขอนแก่น) ซึ่งเป็นภรรยาในอัตรา 6 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอัตราสูงสุด โดยไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เนื่องจากนางพิสมัย ไม่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ใดๆ ส่วนข้าราชการใน สบอ. 8 สำนักบริหารงานกลางและสำนักอื่นๆ ไม่มีผู้ใดได้รับการพิจารณาในอัตรา 6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในรอบดังกล่าวได้เลื่อนเงินเดือนในอัตราสูงสุดเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น น้อยกว่านางพิสมัยทั้งสิ้น จนกระทั่ง ป.ป.ช.ได้มีหนังสือให้กระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72