อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

กสม.อาสาเป็นตัวกลางหาทางออกปมร่างซีอุย

“กสม.”พร้อมเป็นตัวกลางประสานทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกปมร่างซีอุย ปลื้มสังคมตื่นตัวตระหนักความสำคัญเรื่องสิทธิฯ พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15.34 น.

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เปิดเผยว่า ตามที่มีตัวแทนชาวบ้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยื่นคำร้องต่อ กสม. ให้พิจารณากรณีการนำร่างของนายซีอุย แซ่อึ้ง ผู้ได้รับโทษประหารชีวิตไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอให้ กสม. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับพิพิธภัณฑ์ฯ และชาวอำเภอทับสะแก เพื่อหาแนวทางในการคืนศักดิ์ศรีและเคารพความเป็นมนุษย์ให้แก่นายซีอุยนั้น ที่ประชุม กสม.ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 21/2561 มีมติเห็นควรรับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคำร้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและประสานการคุ้มครองให้กับผู้ร้องและญาตินายซีอุย ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้จากการติดตามข้อมูลทราบว่า สังคมไทยได้ตื่นตัวกับกรณีดังกล่าว และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะในการเคารพเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติ ไม่ว่าจะเป็นการปลดป้ายมนุษย์กินคน การดำเนินการเพื่อฌาปนกิจร่างของนายซีอุยตามกฎหมายและปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน การแสดงออกของทุกฝ่ายในสังคมเช่นนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการช่วยกันสร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่สังคมโดยรวม

นายวัส กล่าวอีกว่า หากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ กสม. พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานหาข้อยุติร่วมกัน และหากปัญหาเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของนายซีอุยและญาติได้รับการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว เรื่องก็จะยุติลงด้วยดี ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อีกต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20