อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

'กกต.'ประเดิมฟันผิดปชช. ช่วยหาเสียงทาง'ไลน์'ผิดก.ม.

“กกต.”ประเดิมเอาผิด ปชช. ตามกฎหมายเลือกตั้ง หลัง ช่วยหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์-เจ้าตัวรับสารภาพ อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ที่ 61/2562 เรื่อง การเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 จ.ยะลา โดยระบุว่า ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. ได้รับคำร้องว่า นายณรงค์ คงช่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ถูกร้อง มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กระทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการใดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หลังเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ กกต. พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เห็นว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562 เวลา 19.52 น. ผู้ถูกร้องได้ส่งข้อความหาเสียงเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ กลุ่มชุมชนพิทยนิโรธ โดยมีข้อความว่า “ฝากเลือกพรรคของชาวยะลา เพื่อพัฒนายะลา เลือกเบอร์ 2 ผมต้องการสร้างสนามบินใน อ.เมืองยะลา เพื่อทำให้ยะลามีความสามารถในการแข่งขันกับเมืองอื่น…เลือกเบอร์ 2 เขต 1 ยะลา” และข้อความว่า “ท่านนายกเทศบาลนครยะลาได้กล่าวไว้ และเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้กับชาวยะลา โปรดเลือกเบอร์ 2 เขต 1 ยะลา พรรคประชาชาติ” อันเป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ยะลา หมายเลข 2 พรรคประชาชาติ ประกอบกับผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำยอมรับว่า ได้ส่งข้อความดังกล่าวจริง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 79 ตามคำร้อง จึงมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องตาม พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 156ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 156 ระบุว่า ผู้ใด (1) ฝ่าฝืนมาตรา 69 70 หรือ 79 (2) หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ กกต. กำหนดตามมาตรา 70 ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    54%
  • ไม่เห็นด้วย
    46%

บอกต่อ : 53