อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

กพร.เทรนฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่งพื้นที่"อีอีซี"

“กพร.” เทรนฝีมือแรงงาน สอดรับกับเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในพื้นที่”อีอีซี” ตั้งเป้าทั่วปท.กว่า 5 พันคน  อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.44 น.

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การพัฒนาทักษะให้กับกำลังแรงงาน ที่กพร.ดำนินการนั้น มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 18-30 ชั่วโมง และระยะยาว 2-6 เดือน การฝึกระยะยาวเป็นหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในสาขาที่อบรม จึงแบ่งการฝึกออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกดำเนินการฝึกในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วงที่ 2 จะฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน โดยส่งเข้าไปฝึกงานยังบริษัทที่มีตำแหน่งงานว่าง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ EEC เพื่อให้เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน ได้สังเกตุพฤติกรรมในการทำงาน รวมถึงทักษะฝีมือ หากตรงตามความต้องการจะรับเข้าทำงานทันทีนายสุชาติ กล่าวต่อว่า  ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการฝึกทักษะหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน โดยเน้นย้ำเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มีทักษะฝีมือที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมและบริการ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศจำนวน 5,259 คน ดำเนินการแล้ว 2,852 คน สาขาฝึก เช่น ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างอุตสาหการ ช่างกล ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการแรงงานในพื้นที่ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง (สพร.10 ลำปาง) มีเป้าหมายฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวน 120 คน ดำเนินการฝึกอบรมจำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างสีรถยนต์ และสาขาช่างเชื่่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 26 ก.ย. 2562 ซึ่งฝึกใน สพร.10 ลำปาง ระยะเวลา 4 เดือน (560 ชั่วโมง) และฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 2 เดือน (280 ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จะได้รับการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม (Industrial Welding Robot) ด้วย อย่างไรก็ตามกพร.ยังมีหลักสูตรที่ฝึกอีกหลายสาขา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26